Wybory prezydenckie 2020: Bezpłatny transport dla osób z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych. Sprawdzamy gdzie i jak można skorzystać z usługi

Wybory prezydenckie już w niedzielę. Pozostało już więc niewiele czasu, by sprawdzić gdzie i jak można skorzystać z usługi bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Sprawdziliśmy to specjalnie dla Was!

Warszawa:

Zgłoszenia są przyjmowane do 27 czerwca do godz. 15.00, telefonicznie pod numerami telefonu (22) 298 59 00 i 720 915 300 lub poprzez e-mail pod adresem bus@specjaltrans.pl. W przypadku ewentualnej II tury wyborów prezydenckich zgłoszenia będą przyjmowane do 11 lipca do godz. 15.00. Dowóz osób do lokali wyborczych będzie realizowany przez Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Toruń:

Osoby niepełnosprawne mogą w niedzielę 28 czerwca 2020 r. skorzystać w Toruniu z bezpłatnego transportu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Specjalne pojazdy, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, będą tego dnia do dyspozycji torunian, którzy zgłoszą taką potrzebę telefonicznie. Skorzystanie z transportu w celu dojechania i powrotu z lokalu wyborczego przez osoby uprawnione jest nieodpłatne – przewozy finansuje miasto.
Zainteresowane osoby proszone są o telefoniczny kontakt z przewoźnikiem – firmą GAMA – telefon: 505 472 652, która na zlecenie Urzędu Miasta Torunia obsługuje przewozy osób niepełnosprawnych.
Toruński Ratusz przypomina też, że w dniu wyborów 28 czerwca 2020 r. uruchomiony zostanie specjalny telefon, pod którym pracownicy Urzędu Miasta udzielać będą informacji o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz przynależnych do nich ulicach i numerach domów.
Bezpłatna infolinia o numerze 800 215 001 będzie czynna w dniu wyborów w godzinach od 7:00 do 21:00.

Gdańsk:

Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości dowozu osób z niepełnosprawnością, chcących wziąć udział w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. a mających problem z dotarciem do lokalu wyborczego.
W tym celu, zainteresowane osoby od 24 czerwca 2020 r., mogą zgłosić potrzebę dowozu pod nr telefonu (58) 524-45-00 lub e-mailowo
na adres: kontakt@gdansk.gda.pl, podając swój dokładny adres.
Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo do dnia 28 czerwca 2020 r. do godz. 19:00.

Słupsk:

Urząd Miejski w Słupsku organizuje bezpłatny transport do komisji wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami nie będących w stanie samodzielnie przemieszczać się do lokali wyborczych a wyrażających chęć udziału w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
W dniu wyborów prezydenckich 28 czerwca 2020 r. zapewniony zostanie transport w godzinach od 7.00 do 17.30. Osoby z niepełnosprawnościami, które chciałyby skorzystać z oferowanego transportu proszone są o kontakt z Centrum telefonicznym Urzędu Miejskiego w Słupsku pod nr (59) 84 88 321 w godzinach 7.00-17.30.

Szczecin:

Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego będą dowożone specjalnie przystosowanymi mikrobusami.
Zapotrzebowanie na transport należy zgłaszać w dni powszednie poprzedzające wybory, w godzinach od 06:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (91) 42-43-555 oraz w dniu wyborów od godziny 07:00 do 20:00 pod numerem telefonu: (91) 42-43-555.

Poznań:

W dniu wyborów wyborcy z niepełnosprawnościami i seniorzy powyżej 70. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.
Usługę można zamówić dzwoniąc na miejską infolinię Poznań Kontakt (tel: 61 646 33 44). Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 26 czerwca do godz. 15:00.
– Pracownik infolinii zada kilka pytań, co pozwoli odpowiednio dobrać środek transportu, trasę i godzinę zamówienia usługi – mówi Agnieszka Lewicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. – Liczba pojazdów będzie dostosowana do zainteresowania wyborców – podkreśla.
Transport obejmuje także, o ile jest to konieczne, przejazd z opiekunem/członkiem rodziny. Usługa będzie realizowana w godzinach głosowania, czyli od 7:00 do 21:00 (ostatni transport można zamówić na godz. 20:00).
W dniu wyborów na terenie Poznania działać będą 133 lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą one wyposażone w lupy oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a. W trakcie głosowania wyborcom z niepełnosprawnościami i seniorom mogą pomagać osoby trzecie.

Elbląg:

Prezydent Miasta informuje, że w dniu wyborów Urząd zapewni transport osób niepełnosprawnych do wybranego lokalu wyborczego. W celu skorzystania z pomocy należy  w dniu wyborów zgłosić potrzebę transportu pod numerem telefonu: 55 239-33-99 w godzinach od 7.30 do 20.30.

Kraków:

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zapisy są przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r. w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w dniu wyborów 28 czerwca 2020 r. w godzinach 7.00 – 21.00 pod numerami tel. 12 616 5191 oraz 12 616 5076.

Ostrołęka:

Zgłoszenia w sprawie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Ostrołęki przyjmowane będą za pośrednictwem numeru telefonu 882-436-566 w terminie 19-25 czerwca w godzinach 8.30-15.30. Osoby chętne będą umawiane na konkretne godziny, aby udzielić pomocy jak największej liczbie ostrołęczan.

Białystok:

Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną w dniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku telefonicznie: 85 744 34 04.
W dniu wyborów zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 7 do 20.30.

Tomaszów Mazowiecki:

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wyborów będzie możliwość dowiezienia osób niepełnosprawnych i starszych do lokali obwodowych komisji wyborczych samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 21.00 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu 44 724-25-82.

Legnica:

Z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego mieszkańcy Legnicy będą mogli skorzystać w dniu wyborów w godzinach od 10:00 do 18:00. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu:
76 723 37 26. Numer będzie aktywny tylko w dniu wyborów.

Płock:

Urząd Miasta Płocka organizuje bezpłatny transport na wybory Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. Wyborcy będą mogli skorzystać z przewozu do lokalu wyborczego w godzinach 9-14.
Zapisy będą prowadzone w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka pod nr tel. 24 3671601 do 26 czerwca do godz. 15. Urząd zapewnia także pomoc asystenta.

Czaplinek:

W dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28 czerwca 2020 r. w godz. 800 – 2100 do dyspozycji wyborców niepełnosprawnych pozostaje samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane możliwością skorzystania z samochodu, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 94 37 26 200 do dnia 25 czerwca 2020 r. (czwartek) do godz. 16:00, celem ustalenia szczegółów.

Konstantynów Łódzki

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego informuje, że w dniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
tj. w dniu 28 czerwca 2020 r. w godzinach 13.00 – 17.00
zapewniony zostanie na terenie Konstantynowa Łódzkiego bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się do właściwych lokali wyborczych i z powrotem do miejsca zamieszkania.
W celu zamówienia transportu należy dzwonić pod numer telefonu:
(42) 211 12 13
w dniach 24-26 czerwca 2020 r. w godz. 8.00-16.00
oraz w dniu 28 czerwca 2020 r. w godz. 8.00-13.00.

Ińsko:

Urząd Gminy i Miasta Ińsko informuje, że osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu do lokali wyborczych w dniu 28 czerwca 2020 roku.
Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko do 26 czerwca 2020 roku pod numerem telefonu: 91 5623-025,   w godzinach od 7:30 do 15:00.

Police:

Burmistrz Polic informuje, że zorganizował dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu 28 czerwca 2020 r. w celu umożliwienia wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Policach w dniu wyborów 28 czerwca 2020 r. w godz. od 9.00 do 18.00 pod nr tel. 91 431 18 30.

Słubice:

W dniu 28.06.2020 r. w trakcie Wyborów Prezydenckich wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać pod bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej 986, lub numer : 95 7372000 potrzebę dowiezienia do lokalu wyborczego w celu udziału w wyborach.
Potrzebę bezpłatnego transportu osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać od 16.06.2020 r. lub w dniu wyborów.  Dowóz do lokali wyborczych  Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą realizować według kolejności zgłoszeń.

Wrocław:

Osoba, posiadająca zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wraz z opiekunem może skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach poprzedzających głosowanie pod nr. tel.: 71 777 78 83
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 10.00-15.00
oraz
w dniu głosowania, tj. dnia 28 czerwca 2020 r. (niedziela), w godz. 7.30-18.00.

Zielona Góra:

W dniu głosowania Urząd Miasta Zielona Góra zapewnia osobom niepełnosprawnym transport do lokalu wyborczego (przewóz wyłącznie wraz z opiekunem).
Zgłoszenia będą przyjmowane 28 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00-18.00 pod numerem telefonu
666 849 034.