Centrum Dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie zaprasza na dni otwarte

Dyrekcja „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” przy ulicy Tynieckiej 6 w Krakowie
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością narządu wzroku wraz z rodzicami na
Dni Otwarte.
W tym roku szkolnym z powodu pandemii koronawirusa Dni Otwarte odbywać się będą w postaci konsultacji telefonicznych i spotkań zdalnych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 267-44-20.