Warszawa: Ratusz odpowiada na doniesienia medialne o wstrzymaniu dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych

Środki, pozostające w dyspozycji Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), są przeznaczone tylko i wyłącznie na zadania, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Tegoroczny budżet WCPR przyznany ze środków PFRON wynosi 11 142 831 zł, w ramach którego przeznaczono na poszczególne kategorie następujące kwoty:

  1. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 72 752 zł;
  2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 7 100 000 zł;
  3. dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (w tym dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego) – 33 000 zł;
  4. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 3 937 079 zł.

Ratusz podkreśla, że środki z PFRON są przeznaczane przez Warszawę zgodnie z prawem oraz na zakup środków i sprzętów niezbędnych do codziennej pielęgnacji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.
– Nieprawdą jest, że środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są wydawane lub są niewłaściwie wydawane przez miasto – mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta m.st. Warszawy i dodaje: – Wszyscy stołeczni radni głosowali za uchwałą, aby pozostałe fundusze PFRON przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego. Z części budżetu sfinansowano zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnościami w związku ze zdalnym nauczaniem.
W ramach budżetu, który wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono w tym roku  72 752 zł – te pieniądze przekazano na wyjazdy w okresie ferii zimowych. Do pozostałych osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, rozsyłane są informacje, że obecnie wstrzymano realizację tego zadania.
W czasie podejmowania decyzji o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obowiązywały, i nadal obowiązują, liczne zakazy i ograniczenia, związane z sytuacją pandemii na terenie kraju. Na chwilę obecną nie ma wytycznych, zapewniających bezpieczny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, a przecież uczestnikami takiego turnusu są osoby z grup najwyższego ryzyka zakażania COVID-19: osoby niepełnosprawne z chorobami współistniejącymi, zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Zarówno źródła rządowe, jak opinie ekspertów wirusologów wskazują, że w Polsce nadal nie został osiągnięty szczyt zachorowań na koronawirusa.


 

Źródło: UM Warszawa