Podlaski Urząd Wojewódzki nagrodzony za udział w projekcie na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami


23 maja Podlaski Urząd Wojewódzki został uhonorowany nagrodą za walkę z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przyznaną przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Organizacja pozarządowa realizuje projekt Adept+ finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym urząd bierze udział. Nagrodę odebrali pracownicy Biura Organizacji i Kadr podczas konferencji „I am just like You” w Warszawie.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Adept+” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest m.in. podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w  administracji publicznej oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Podczas konferencji „I am just like You”. Stabilne zatrudnienie – staże w administracji publicznej podsumowano podjęte w ramach projektu działania. Była to okazja, by podziękować  pracodawcom i instytucjom publicznym za udział w przedsięwzięciu.
Wśród nich jest PUW, w którym obecnie staż odbywa pięć osób z niepełnosprawnościami. Doskonale sobie radzą i sumiennie wykonują powierzone obowiązki w: Biurze Obsługi Urzędu,  Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Większość jest zainteresowana wydłużeniem stażu.


 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki