Małopolskie: Urząd Wojewódzki podsumował szczepienia w domach pomocy społecznej

W ramach wszystkich działań związanych z walką z epidemią szczególną troską i uwagą otaczani są mieszkańcy domów pomocy społecznej. To oni bowiem są w grupie wysokiego ryzyka. Właśnie dlatego znaleźli się wśród osób zakwalifikowanych do szczepienia przeciwko COVID-19 w jednym z pierwszych terminów.
W małopolskich domach pomocy społecznej przebywa aktualnie 7 682 mieszkańców. Szczepienia realizowane były od 18 do 22 stycznia. Łącznie zaszczepionych zostało 5 436 osób, co stanowi 70,76% wszystkich mieszkańców DPS-ów.
Ostatecznie do szczepień zgłoszonych zostało 6229 osób (czyli ok. 81% wszystkich mieszkańców DPS-ów). Zaszczepionych zostało około 90% mieszkańców DPS-ów, którzy się zgłosili. W blisko 25% przypadków niezaszczepienie wynikało z braku kwalifikacji lekarskiej. W dwóch placówkach szczepienia odbędą się jeszcze dziś lub na początku lutego. W dwóch DPS-ach szczepienie musiało zostać przełożone, ponieważ mieszkańcy zostali zaszczepieni na grypę, a pomiędzy szczepieniami musi zostać zachowany odstęp czasowy. Zdarzyło się również, że mieszkańcy, którzy zgłosili się do szczepień, zmienili swą decyzję w trakcie szczepień, bądź też przyczyną niezaszczepienia był brak elementów formalnych (np. niedostarczenie przez opiekunów prawnych wymaganych zgód). W jednym DPS-ie w powiecie nowotarskim zamówienie na szczepionki zostało złożone w późniejszym terminie, co przełożyło się na trudność w jego realizacji wynikającą z ograniczenia przez producenta dostaw. W tej placówce szczepienia będą mogły zostać przeprowadzone niezwłocznie po otrzymaniu szczepionek.
Jednocześnie trwają szczepienia wśród pracowników domów pomocy społecznej, których w województwie małopolskim jest 6 302. Dotychczas 50% spośród nich wyraziło wolę zaszczepienia się. Aktualnie liczba zaszczepionych pracowników DPS-ów wynosi 1581, co stanowi ponad 25% wszystkich pracowników DPS-ów.

– Dla polskiego rządu szczepienia w DPS-ach są jednym z priorytetów, a od początku epidemii sytuacja w tych placówkach była szczególnie monitorowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz urzędy wojewódzkie. Dzięki szczepieniom możemy z większym spokojem patrzeć w przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili chęć zaszczepienia się. Podjęcie takiej decyzji to wyraz społecznej odpowiedzialności. Szczególne podziękowania kieruję do zespołów wyjazdowych, które podjęły się realizacji szczepień na miejscu, w domach pomocy społecznej. Dziękuję za sprawne przeprowadzenie tej akcji i zaangażowanie w jej realizację

– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Jestem przekonany, że po zwiększeniu dostaw szczepionek do Polski przez producentów będziemy w stanie znacznie przyspieszyć akcję szczepień. Jest ona dobrze przygotowana i skoordynowana w naszym województwie. Niestety największym problemem jest wciąż brak dostępu do szczepionek, który jest od nas niezależny – przyznaje wojewoda Łukasz Kmita.

Dodajmy, że domy pomocy społecznej będą mogły otrzymać kolejne wsparcie na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii. Polski rząd zaplanował przekazanie na rzecz tych placówek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwoty w wysokości 50 mln zł (do wykorzystania w I kwartale 2021 roku). Aktualnie jesteśmy w trakcie zbierania zapotrzebowania. Środki powinny zostać przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.


 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki