Wedel kontynuuje projekt na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Firmy, które budują różnorodne zespoły, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy. To szczególnie ważna wartość dla pokolenia Z, które coraz wyraźniej dochodzi do głosu, a jego przedstawiciele dyktują globalne trendy w zatrudnianiu.  Wedel wspólnie z Fundacją Aktywizacja w ramach programu „CzekoSprawni” przygotowały kolejną część edukacyjnego cyklu wideo, w którym prezentują porady dla pracodawców chcących otworzyć się na rekrutację OzN i wskazują, jakie zalety niesie organizacji ich zatrudnianie.
Eksperci Great Place to Work® szacują, że do 2028 r. 58% globalnej kadry stanowić będą przedstawiciele pokolenia Z. Natomiast z badania Deloitte wynika, że aż 92% wchodzących na rynek zawodowy młodych ludzi wybrałoby pracodawcę, który dba o różnorodność i włączającą kulturę organizacyjną. W odpowiedzi na tę potrzebę, Wedel wraz z Fundacją Aktywizacja przygotował kolejną już (po serii dla kandydatów) odsłonę nagrań, tym razem ze wskazówkami dla pracodawców.
Ekspertki z obu organizacji dzielą się poradami dotyczącymi m.in. przygotowania procesu rekrutacji i zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb pracownika z niepełnosprawnością, a także opowiadają o szansach, jakie to działanie przynosi.

Od czego zacząć proces zatrudniania OzN w organizacji?

Planując zwiększanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami warto przede wszystkim zacząć od oceny gotowości organizacji pod tym kątem. Trzeba zwrócić uwagę na charakter pracy i możliwe warunki współpracy, a także zastanowić się, czy wszystkie elementy procesu wdrożenia są dostosowane do potrzeb OzN.

Kolejny krok – rekrutacja

Poszukiwanie kandydatów warto zacząć od przygotowania ogłoszeń, maksymalizując poziom ich dostępności oraz określić najbardziej efektywne kanały dotarcia do OzN poszukujących pracy.
Co to oznacza w praktyce? W Wedlu na przykład strona internetowa z zakładką “Kariera” jest częściowo dostosowana do osób z ograniczeniami wzroku, dzięki czemu łatwiej im zapoznać się z naszą ofertą. Przy przycisku “aplikuj” dodajemy informację o tym, jak dbamy o różnorodność, a w opisie warunków pracy informujemy o stopniu dostosowania budynku do potrzeb OzN. W grafikach dołączanych do naszych ogłoszeń pojawia się również wizerunek naszych pracowników z niepełnosprawnościami, aby ośmielić tę grupę do aplikowania i pokazać, że są oni integralną częścią naszej firmowej społeczności.
wymienia Ewa Cyzio, Specjalistka HR w firmie Wedel
Warto rozważyć współpracę z fundacjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz zadbać o obecność na portalach z ogłoszeniami, na których poszukują one pracy.
Jeśli z sukcesem zakończyliśmy proces rekrutacyjny, warto na bieżąco analizować, monitorować i doskonalić wszystkie elementy zatrudnienia: od momentu podpisania umowy, przez szkolenia wdrażające, a następnie poprzez współpracę z zespołem, a także menedżerami.
dodaje Ewa Cyzio z firmy Wedel

O czym pamiętać przy zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością?

Przed zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnościami warto zadbać również o odpowiednie przygotowanie współpracowników. Dzięki szkoleniom i edukacji, między innymi na temat uprawnień OzN (jak na przykład skrócony czas pracy), menadżerowie będą świadomi potrzeb nowych pracowników, co pozwoli im na efektywny podział obowiązków pomiędzy członkami zespołu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie zespołu pod kątem zakresu obowiązków i współpracy. Należy pamiętać, że nie możemy udostępniać informacji o stanie zdrowia pracowników, dlatego warto też na samym początku zakomunikować dokładny zakres odpowiedzialności.
Warto, żeby osoba z niepełnosprawnościami czuła się w takim samym stopniu członkiem zespołu, jak pozostali pracownicy. Jest to dużym wyzwaniem w sytuacji, gdy zatrudniony będzie wykonywać obowiązki wyłącznie w formie zdalnej. W tym przypadku warto tworzyć okazje, by zespół mógł spotykać się na żywo. Jeśli nie ma takiej możliwości, to powinniśmy zadbać o rutynę, czyli wspólne przerwy kawowe czy lunche w formie zdalnej.
podpowiada specjalistka HR firmy Wedel
Ekspertki rekomendują, aby w organizacji odbywały się regularne szkolenia z komunikacji i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Na każdym etapie warto monitorować proces, a także nastroje w zespole, żeby móc na nie na bieżąco reagować.

Zatrudnianie OzN to szansa na rozwój pracowników i biznesu

Firmy, które projektują uniwersalnie i budują różnorodne zespoły potrafią efektywniej odpowiadać na potrzeby i wyzwania rynku pracy. Dzięki zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, Twoja firma zyska wartościową perspektywę, która pozwoli Ci wypracować dostępne i użyteczne rozwiązania. Będą one z jednej strony wspierać rozwój i jakość procesów biznesowych w Twojej firmie, z drugiej strony weryfikować i usprawniać istniejące procedury, projekty, produkty i usługi, a z trzeciej stymulować nowatorskie, nieszablonowe, innowacyjne rozwiązania dostępne dla wszystkich. Dzięki otwarciu na różnorodność przyciągniesz do firmy nowe talenty, wpłyniesz na zmniejszenie rotacji pracowników, spojrzysz na produkt i usługę z różnych perspektyw, usprawniając i podnosząc jakość istniejących procedur, działań, produktów i usług na bardziej dostępne i użyteczne dla każdego. Dzięki temu zbudujesz pozytywne doświadczenia zarówno wśród swoich pracowników, kandydatów, jak i klientów oraz partnerów biznesowych z niepełnosprawnościami.
wskazuje Anita Półtorak, Ekspertka ds. HR w Fundacji Aktywizacja
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może stać się przewagą konkurencyjną dla firmy. Klienci bądź kontrahenci mogą wybrać jej produkty ze względu na podzielanie wspólnych wartości. Niepełnosprawność jest przejawem różnorodności, a ta znakiem naszych czasów. Świat oczekuje od biznesu głosu w sprawach ważnych społecznie. Przykładami takich działań są m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i dbanie o różnorodność w przedsiębiorstwie.

Wskazówki dla pracodawców i nie tylko

Opisywany cykl #Aktywizujemy#Rekrutujemy to druga odsłona poradnika przygotowanego przez firmę Wedel – pierwsza skierowana była do osób poszukujących pracy (OzN). Wszystkie dotychczas prezentowane materiały można znaleźć na kanale Youtube firmy Wedel: https://www.youtube.com/@wedel 
Jeszcze więcej informacji na temat rekrutacji oraz materiałów dla OzN i pracodawców na stronie Fundacji Aktywizacja: https://aktywizacja.org.pl/


 

Źródło: Biuro Prasowe E.Wedel