Poczta Polska na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Poczta Polska podsumowała drugą edycję programu „Praca – Integracja”, realizowaną w II kwartale 2021 r. przez Fundację Aktywizacja przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w strukturach Spółki zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku i obecnie wynosi 2,4% wszystkich pracowników. Łącznie, w ramach pierwszej i drugiej edycji „Praca – Integracja”, w Poczcie Polskiej zatrudniono prawie 650 osób z orzeczeniem niepełnosprawności.
Poczta Polska to największy pracodawca w kraju, który zgodnie z obraną strategią systematycznie wdraża programy rekrutacyjne dla osób z niepełnosprawnością, realizując je z myślą o ograniczaniu barier i wyrównywaniu szans tych grup zawodowych na rynku pracy. Dzięki prowadzonym działaniom, pod koniec kwietnia 2021 roku poziom zatrudnienia pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności osiągnął poziom 2,4%.
W trakcie drugiej edycji programu „Praca – Integracja”, przebiegającej w okresie od lutego 2020 roku do kwietnia 2021 roku, Poczta Polska złożyła oferty zatrudnienia na różne stanowiska pracy. Łącznie w obu edycjach programu w Spółce znalazło zatrudnienie prawie 650 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – najwięcej na stanowisku listonosza i pracownika ds. obsługi klienta. Poczta Polska jest nadal otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Mogą one aplikować w dostępnych i ogłaszanych przez Spółkę rekrutacjach.
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wskazują na to, że Poczta Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie. W 2018 roku Spółka wdrożyła „Politykę Zatrudniania Osób z Orzeczoną Niepełnosprawnością” dając tym samym wyraźny sygnał kierowany do organizacji, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest ważnym elementem jej polityki personalnej. W 2020 roku Poczta dwukrotnie została laureatem prestiżowego konkursu „Lodołamacze”. W kategorii „Otwarty Rynek Pracy”, zajęła I miejsce na szczeblu regionalnym oraz II miejsce w kategorii „Otwarty Rynek Pracy” podczas gali finałowej konkursu.
Poczta Polska kontynuuje również współpracę z reprezentacją Polski piłkarzy po amputacjach – Amp Futbol. W jej ramach Operator Pocztowy zapewnia nie tylko wsparcie finansowe reprezentacji piłkarskiej, ale także aktywnie dopomaga samym zawodnikom w ich karierze zawodowej.


 

Źródło: Biuro Prasowe Poczty Polskiej