Poznaliśmy laureatów konkursu „Opole Bez Barier”


Opole świętowało inicjatywy i działania na rzecz seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, przyznając nagrody w ramach konkursu upamiętniającego Adama Pieszczuka – zasłużonego mieszkańca miasta, który odszedł w 2017 roku. Konkurs ten, noszący teraz imię Pieszczuka, został zapoczątkowany w 2018 roku i szybko zyskał serca mieszkańców Opola, stając się ważnym wydarzeniem promującym dostępność i integrację społeczną.
Ceremonia wręczenia nagród, która odbyła się w Klubokawiarni Społecznej OPO, podkreśliła zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie otwartego i dostępnego miasta dla wszystkich. W tym roku wyróżniono laureatów w siedmiu kategoriach, doceniając ich wkład w eliminowanie barier architektonicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych i społecznych.
Wśród nagrodzonych znalazły się organizacje i instytucje, które dzięki swojej działalności znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych w Opolu:

  • Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej Free została wyróżniona w kategorii Usługi Publiczne, za swoje inicjatywy edukacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców.
  • Niewidzialna Przestrzeń, zdobywając nagrodę w kategorii Zdrowie, potwierdziła swoje zaangażowanie w tworzenie przestrzeni bez barier dla osób z niepełnosprawnościami.
  • W kategorii Kultura i Sztuka, laureatem została Fundacja Opolskie Dziouchy, która poprzez swoje działania kulturalne promuje integrację i dostępność dla wszystkich mieszkańców.
  • Uni Opole otrzymało wyróżnienie w kategorii Sport i Rekreacja, dzięki swoim programom aktywizującym fizycznie i społecznie osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami.
  • Dwie organizacje zostały nagrodzone w kategorii Usługi Różne: Agra i Bank Żywności, obie za swoje wkłady w poprawę dostępności usług i wsparcie dla potrzebujących.
  • Nagrodę Specjalną otrzymało Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu, które zasłużyło na szczególne uznanie za swoją wszechstronną działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs, oprócz uhonorowania już istniejących inicjatyw, pełni również rolę inspiracji dla innych podmiotów i organizacji do dalszego działania na rzecz eliminowania barier i budowania inkluzywnego społeczeństwa. Do tej pory, w ramach konkursu, nagrodzono łącznie 42 miejsca, wliczając w to dwa tytuły przyznane jako nagroda specjalna, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i zaangażowaniu Opola w tworzenie przestrzeni przyjaznych dla każdego mieszkańca.


 

Źródło: UM Opole