Sztuka dostępna. Spotkanie dla osób niewidomych

Termin i miejsce wydarzenia:
06.04.2024 (sobota), godz. 14:00
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
Wstęp wolny, obowiązują zapisy:
tel. 507-581-454
e-mail: dostepnosc@zacheta.art.pl
Zbiórka w holu głównym.
Wolontariusze Zachęty mogą pomóc w dotarciu do Galerii. Jeśli istnieje taka potrzeba, należy ją zgłosić organizatorowi wydarzenia.


 

Zachęta zaprasza na oprowadzanie z audiodeskrypcją na żywo na dwóch wystawach. Pierwsza z nich „Zza gór się słońce wznosi blade” to multidyscyplinarna ekspozycja, która eksploruje głębokie relacje między ludźmi a otoczeniem naturalnym w kontekście współczesnych wyzwań ekologicznych. Uczestnicy są zaproszeni do refleksji nad mroczną ekologią, wyzwaniami związanymi z zrównoważonym rozwojem oraz sposobami, w jakie sztuka może wpływać na nasze spojrzenie na świat. Tytuł wystawy, zaczerpnięty z wiersza Williama Blake’a, podkreśla nadzieję na przemianę i przejście ku lepszemu jutru, nawet w obliczu trudności i niepewności.
Druga wystawa „Z popiołów” to refleksyjna podróż przez rzeczywistość globalnych kryzysów ekologicznych i społecznych. Podzielona na dwie części, „Płomień” ukazuje współczesny chaos i niepewność, podczas gdy „Narodziny” prezentują spekulatywne wizje przyszłości oparte na kolektywizmie i technologii. Poprzez prace artystyczne, wystawa zachęca do refleksji nad potrzebą radykalnej zmiany i współpracy w obliczu wyzwań XXI wieku.