Poznaliśmy laureatów konkursu Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D.

Pięć kobiet otrzymało tytuł „Mazowieckiej Lady D.”, a pięciu mężczyzn – „Mazowieckiego Gentlemana D.”. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem ich pracy, a także działań, które podejmują często mimo swoich ograniczeń. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 czerwca w ogrodach pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu znanego wcześniej na południu Polski – Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. W tym roku po raz pierwszy nagrodzeni są również mężczyźni, którzy walczyli o tytuł „Mazowiecki Gentleman D.”. Oba konkursy odbywają się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

– Aktywne osoby z niepełnosprawnościami zazwyczaj nie chcą być postrzegane przez pryzmat swojej niepełnosprawności. Dla nich ważne jest to, co osiągają w życiu w swoich pasjach, czy pracy zawodowej. Niemniej jednak wiemy, że wśród osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest potrzeba szukania wzorów, inspiracji, by nabrać motywacji do pokonywania wielu codziennych trudności. Wierzę, że nie tylko sylwetki laureatek i laureatów, ale też kandydatek i kandydatów są takim wzorem do naśladowania

– powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Założenia konkursów

– Konkurs Mazowiecka Lady D. powstał, by uhonorować kobiety z niepełnosprawnością, których działalność, a przede wszystkim postawa zasługują na wyróżnienie. Teraz dodatkowo szukaliśmy takich inspirujących osób wśród mężczyzn z niepełnosprawnościami. Wszyscy biorący udział w konkursie swoim życiem pokazują, jak nadać mu sens w obliczu trudności. Takich pozytywnych ludzi chcemy pokazywać, promować przekraczanie barier

– zaznaczyła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe” – skierowanych do kobiet z niepełnosprawnościami działających w tych obszarach. W ostatniej kategorii stworzonej na Mazowszu – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – nagradzane są kobiety pełnosprawne, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Pierwotnie konkurs Lady D. zainicjowany był w 2002 r. w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron pozostały za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek przeniesione na grunt Mazowsza.
W tym roku po raz pierwszy o honorowy tytuł mogli powalczyć mężczyźni. Męska edycja konkursu – podobnie jak ta dla kobiet – składała się z sześciu kategorii.
Pięć z nich skierowanych jest do mężczyzn z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do wyróżniających się chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla mężczyzn działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych).
Ostatnia kategoria – „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowana była do mężczyzn pełnosprawnych, którzy podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. W sumie do tytułów w obu konkursach zgłosiły się 43 osoby.

Laureatki konkursu „Mazowiecka Lady D.”

W trakcie uroczystości w Polskiej Akademii Nauk, Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie uhonorowanych zostało pięć kobiet. Podczas tegorocznej edycji, ze względu na brak zgłoszeń, nagrody nie przyznano w kategorii „Sport”.

– Konkurs Mazowiecka Lady D. organizujemy już po raz trzeci. Za każdym razem przekonujemy się o znaczeniu tego wydarzenia. Docenienie osób, które przełamują bariery lub udowadniają nam, że niemożliwe nie istnieje – jest bardzo ważne. W tym roku po raz kolejny nagradzamy silne i wyjątkowe kobiety. Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej przypadł zaszczyt docenienia ich ciężkiej pracy oraz inspirującej postawy

– powiedział Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
W kategorii „Dobry Start” nagrodę otrzymała Kinga Danielczyk (Przysucha) – 24-letnia studentka filologii angielskiej i wolontariuszka, która na co dzień zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgowym oraz ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Choć rehabilitacja wypełnia dużą część życia, nie chce by była jego centrum. Od 2020 roku odbywała wolontariat w Equacao, Cooperativa de Comercio Justo, portugalskiej organizacji pozarządowej. Obecnie większość podejmowanych przez nią działań skupia wokół Fundacji Web-Korki. Jej celem jest udzielanie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczych.
Renata Orłowska (Siedlce) jest laureatką w kategorii „Życie Zawodowe”.  W środowisku osób z niepełnosprawnościami pracuje od 1995 roku. Od 2013 roku jest członkiem Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i pracuje jako pracownik socjalny w domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera. Odpowiada za sprawy bytowe mieszkańców, wspiera i pomaga w utrzymaniu kontaktów z rodzinami.
Nagrodę w kategorii „Życie Społeczne” dostała  Edyta Banasiewicz (Żabieniec, gm. Piaseczno). Laureatka pomimo swojej niepełnosprawności zmieniła całe środowisko wiejskie, w którym mieszka. Jest członkiem Piaseczyńskiej Rady Kobiet, sekretarzem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także inicjatorką akcji PIASECZNO BEZ BARIER. Pełni funkcję przewodniczącej rady sołeckiej w Żabieńcu oraz jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Ruchu Pojednania Społecznego. Jest także inicjatorką gry na 4 koła, której celem była integracja różnych środowisk lokalnych.
W kategorii „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnością” wygrała Dagmara Janas (Radom), która od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Z powodzeniem łączy obowiązki matki niepełnosprawnego dziecka z funkcją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Na przestrzeni lat objęła pomocą osoby z niepełnosprawnościami począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym po niepełnosprawne osoby dorosłe w różnym wieku.
Poetka Anna Bojanowska (Sochaczew) została laureatką w kategorii „Kultura i Sztuka”. Pierwszą książkę, którą wydała drukiem w 2009 roku to „Nie przegrać życia”. Spod jej pióra wychodzą również przepiękne wiersze zawarte w tomikach „Rozwinąć skrzydła”, „Kwiaty serca”, „W oczach zieleni”. Kolejnym ciekawym aspektem twórczości kandydatki są rymowane bajki dla dzieci, opatrzone kolorowymi ilustracjami. W 2014 roku ukazała się pierwsza pozycja dla najmłodszych czytelników.

Laureaci konkursu „Mazowiecki Gentelman D.”

Podczas tegorocznej gali pięciu mężczyzn zostało uhonorowanych tytułem „Mazowiecki Gentelman D.”. Ze względu na brak zgłoszeń, nie przyznano nagrody w kategorii „Dobry Start”.

–  Za nami pierwsza gala „Mazowiecki Gentlemana D.”. Mamy dużą satysfakcję, że udało się zrealizować pomysł, który powstał w zeszłym roku. Miałem przyjemność uczestniczyć w pracach kapituły i wiem, jak duże było zainteresowanie wśród mężczyzn tym konkursem. Ci mężczyźni to niezwykle inspirujące osoby, które mimo tego, że są postrzegane jako słabsze, to bez większego problemu realizują swoje pasje życiowe. Mam wielką nadzieję, że kolejna edycja również będzie cieszyć się takim odzewem

– powiedział Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.
W kategorii „Życie Społeczne” tytuł otrzymał Bartosz Marganiec (Warszawa) – z wykształcenia matematyk i informatyk, który pracuje jako programista. Społecznik działający od 10 lat na rzecz Głuchych w Polsce. W 2009 roku współtwórca Fundacji Promocji Kultury Głuchych „KOKON”. Był organizatorem I i II Festiwalu Kultury Głuchych w Warszawie. Walczy o prawa Głuchych w Polsce. Propagator akcji, której celem było dodawanie napisów na żywo dla osób niesłyszących do programów telewizyjnych, a gdy wybuchła pandemia COVID-19, to on motywował środowisko osób z niepełnosprawnościami do walki o tłumacza polskiego migowego języka.
Piotr Iwanicki (Klaudyn, gm. Stare Babice) został laureatem w kategorii „Sport”. Zwycięzca jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii tańca integracyjnego, a także najbardziej rozpoznawalnym tancerzem niepełnosprawnym. Oprócz rywalizacji turniejowej propaguje aktywność sportową na arenie międzynarodowej. Uczestnik Tańca z Gwiazdami (Rumunia), wielu turniejów i pokazów międzynarodowych. Szkolił tancerzy niepełnosprawnych wraz z ich partnerami w Los Angeles (Kalifornia), gdzie stworzył kadrę narodową USA.
W dziedzinie „Kultura i Sztuka” nagrodzony został Włodzimierz Tafel (Warszawa) pseudonim Vlodi. Jest on jednym z najlepszych polskich perkusistów prezentującym wszystkie znane style gry na perkusji. Współpracował m.in. z  Anitą Lipnicką, Robertem Chojnackim oraz Patrycją Markowską i Studio Buffo. Wybitny pedagog, który rozpala pasję w sercach swoich uczniów. Jest jedynym na świecie perkusistą grającym bez nogi.
Piotr Ploch (Mława) – zwycięzca w kategorii „Życie Zawodowe” – jest pomysłodawcą i twórcą Radia 7. W swojej pracy często wprawia w zdumienie zarówno swoich współpracowników, jak i wiernych słuchaczy, którzy tłumnie gromadzą się przy radioodbiornikach, by wysłuchać jego audycji. Swoim działaniem inspiruje, napędza do działania każdego, kto nie ma odwagi uwierzyć w swoje marzenia. Na antenie Radia 7 mówi o tym, że bariery są w naszych głowach, a o swoich sukcesach decydujemy sami. Założył własną rozgłośnię, którą każdego dnia słuchają tysiące ludzi.
Oleg Samoilenko (Warszawa) został laureatem w dziedzinie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”. Ponad połowę swojego życia nie tylko pracuje, ale także przyjaźni się z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Aktywnie działa na rzecz osób potrzebujących oraz społeczności lokalnej na Pradze Północ w Warszawie. Nikt nie jest dla niego obojętny. Pomaga szczególnie osobom głuchym, zna język migowy rosyjski, ukraiński i sam poszedł na kurs z polskiego języka migowego, by lepiej się komunikować i pomóc jak największej liczbie osób. Stara się pomagać każdej osobie z niepełnosprawnością oraz na wszelkie sposoby stara się wyposażyć placówkę Armii Zbawienia w sprzęty, które pomogą dostosować jej działania dla ludzi z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS