Bielsko-Biała: Poznaliśmy laureatów konkursu „Sukces nie zna barier”

3 grudnia 2019 r. w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki już po raz czwarty odbyła się gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Marcin Chroszcz, kandydaci zgłoszeni do konkursu „Sukces nie zna barier 2019”, przedstawiciele – Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, zakładów pracy chronionej i organizacji pozarządowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz osoby z niepełnosprawnościami. W imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego jego zastępca Adam Ruśniak złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami.
Jak co roku galę poprzedził zorganizowany przez Urząd Miejski konkurs „Sukces nie zna barier 2019”. Celem konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnościami, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, mają wyjątkowe osiągnięcia, jak również charakteryzują się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych.
Do konkursu zgłoszeni zostali: Krzysztof Adamus, Zbigniew Asiesiukiewicz, Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz, Jan Bierówka, Stanisława Buzderewicz, Adrian Formas, Dominik Kania, Stanisław Krząkała, Edyta Oreluk, Grzegorz Pająk, Leonard Pałucki, Urszula Pilecka, Maciej Ratuszny, Wiktoria Rusin, Marian Wnuk, Zdzisław Wolsza, Adam Wrzesiński.
Kapituła przyznała I miejsce Irenie Awieruszko-Ptaszkiewicz, II miejsce Marianowi Wnukowi, a III miejsce Adamowi Wrzesińskiemu.
Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz – urodziła się z rzadką chorobą genetyczną układu kostno-stawowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pomimo swojej niepełnosprawności w 2013 roku uzyskała tytuł licencjonowanego instruktora Zumby Fitness. Prowadzi zajęcia Zumby na terenie miasta oraz organizuje wiele akcji charytatywnych, m.in. IV Maraton Charytatywny „Zumba daje Nadzieję w Chorobach Rzadkich”, Mikołajkowa Charytatywna Zumba w Starym Bielsku, II Międzynarodowy Charytatywny Maraton Zumba Fitness dla Stowarzyszenia Amazonek. Za swoją działalność charytatywną w regionie otrzymała nagrodę Kryształowego Serca. Pomimo swojej niepełnosprawności jest w pełni aktywna zawodowo, zaraża pozytywną energią i pomaga innym. Jej zaangażowanie oraz jej styl życia, inspiruje kobiety w każdym wieku, z różnym stopniem sprawności do aktywności fizycznej, do życia z radością i pasją pomimo choroby.
Marian Wnuk – w 1953 roku zachorował na Heinego-Medina i był sparaliżowany przez 4 lata. Od 1956 roku przeszedł 17 operacji. Rehabilitacja, upór, pokonywanie barier i własnych słabości doprowadziły do ukończenia szkoły podstawowej, a później zawodowej, rozpoczął karierę sportową. Zdobył łącznie 282 medale, startując w wielu konkurencjach i dyscyplinach od mistrzostw świata, Europy, Polski po memoriały i zawody regionalne. Angażuje się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, był m.in. wiceprezesem Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkiem oddziału Śląskiego Osób Niepełnosprawnych, prezesem Związku Inwalidów Narządów Ruchu „Beskidy”, działał w Zespole ds. Likwidacji Barier Architektonicznych i Społecznych.
Adam Wrzesiński – ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku matematyka. Prawdziwe powołanie odnalazł, pracując z osobami niepełnosprawnymi. W 2010 roku zgłosił się jako wolontariusz do Stowarzyszenia AS. Udzielał korepetycji dzieciom oraz sprawował doraźną opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu. 2014 roku zdobył wyróżnienie na Śląskiej gali „Barw wolontariatu”. W 2017 roku uzyskał uprawnienia nauczycielskie, a w 2018 II stopień terapeuty integracji sensorycznej. Jest pierwszą osobą w Polsce z autyzmem z wyżej wymienionymi kwalifikacjami. Dziś dzięki swojemu uporowi jest nauczycielem matematyki, terapeutą integracji sensorycznej i trenerem umiejętności społecznych. Swoim życiem daje dużo nadziei innym wychowankom i rodzicom osób z autyzmem.


 

Źródło: UM Bielsko-Biała