Łódź: Ponad 25,6 mln zł na dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami.


Ponad 25,6 mln zł na rehabilitację społeczną otrzyma w tym roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Większość z nich – ponad 15 mln zł – zostanie rozdysponowane na dofinansowania indywidualne dla osób
z niepełnosprawnościami.
Z tej puli najwięcej – prawie 8,5 mln zł – przeznaczone zostanie na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. specjalnych łóżek rehabilitacyjnych, rowerów stacjonarnych) oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (to m.in. materace przeciwodleżynowe, balkoniki, białe laski dla osób niewidomych, kule łokciowe, wózki inwalidzkie, protezy oka, szkła korekcyjne czy aparaty słuchowe).
Kwotę 3,5 mln zł zarezerwowano na dofinansowanie uczestnictwa osób
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. W ramach przyznanych środków uwzględniono również taką samą pulę 3,5 mln zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (utrudnień w budynku, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się) oraz barier w komunikowaniu się i technicznych (dzięki tym środkom można zakupić m.in. laptopy, telefony komórkowe – udźwiękowione przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących, mówiące ciśnieniomierze oraz pulsoksymetry).
Ze środków na rehabilitację społeczną wydzielono także prawie 10 mln zł (9,970 mln zł) na finansowanie działalności dziewięciu warsztatów terapii zajęciowej w Łodzi.
Wnioski o dofinansowania PFRON można składać na trzy sposoby: internetowo za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego platformy Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/), osobiście w sali obsługi na parterze w głównej siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wizyta osobista jest możliwa w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00 – 17:00. Formularze wniosków można z kolei pobrać, a następnie wydrukować ze strony internetowej łódzkiego MOPS (https://mops.uml.lodz.pl/bip/dofinansowania-ze-srodkow-pfron/). W wersji papierowej są z kolei dostępne także we wspomnianej sali obsługi przy ul. Kilińskiego 102/102a.
– Szczególnie wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, jest skorzystanie z platformy Systemu Obsługi Wsparcia, która umożliwia złożenie wniosku online, a więc bez potrzeby wychodzenia z domu – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Niezbędne do aplikacji w takiej formie jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
W całym ubiegłym roku Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi rozdysponował ponad 20,7 mln zł, z czego 8,7 mln zł przeznaczono na warsztaty terapii zajęciowej.
Z dofinansowania na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2023 roku skorzystało ponad 2,6 tys. osób (na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł),
a z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 252 osoby (ponad 590 tys. zł). Do 1,2 tys. łodzian popłynęły łącznie ponad 3 mln zł w formie dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Prawie 1 mln zł na likwidację barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych podzielono między 507 osób, natomiast ponad 1,4 mln zł na likwidację barier architektonicznych trafiło do 119 osób.
Wszelkie szczegółowe informacje na temat dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi, pod następującymi numerami telefonu:
⦁ (42) 685-43-52 – w sprawie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
⦁ (42) 685-43-53 – w sprawie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz w sprawie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych,
⦁ (42) 685-43-54 – w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
⦁ (42) 685-43-55 – w sprawie likwidacji barier architektonicznych, w sprawie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz w sprawie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji,
⦁ (42) 685-43-85 – w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00 – 17:00.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi