Uniwersytet Rzeszowski: Ponad 10 milionów złotych dofinansowania na zwiększenie dostępności

Poprawa dostępności infrastrukturalnej – windy, oznaczenia tyflograficzne, beacony, wspomagające przemieszczanie się w budynkach uczelni, dostosowanie serwisów internetowych do obowiązujących standardów WCAG 2.1 AA, stworzenie wirtualnego asystenta studenta w Biurze Karier, szkolenia dla pracowników i studentów zwiększające świadomość problemów osób niepełnosprawnych, spotkania eksperckie czy budowę platformy e-learnigowej, mającej stanowić bazę wiedzy dla nauczycieli akademickich w jaki sposób pracować z osobą, z daną niepełnosprawnością – to działania, które planuje podjąć Uniwersytet Rzeszowski w ramach projektu „Przyjazny nURt”.
Należy zaznaczyć, że UR znalazł się w gronie ośmiu uczelni w kraju, które na swoje projekty dotyczące zwiększenia dostępności dla osób z dysfunkcjami uzyskały ponad 10 mln złotych, aplikując w tzw. ścieżce maxi, gdzie o fundusze mogły starać się jedynie najbardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnością uczelnie w Polsce.
Projekt przygotowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR (koordynatorem projektu jest Pani Anna Kołodziej), która będzie koordynować realizacją całości zaplanowanych zadań, a aplikację przygotowano we współpracy z Działem Nauki i Projektów UR.


 

Źródło: UR