Łódź: Blisko 3 mln zł dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Do nadmorskich miejscowości wybierają się w tym roku najczęściej na turnusy rehabilitacyjne osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w Łodzi i ubiegające się o dofinansowanie takiego wyjazdu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Tak wynika ze złożonych do tej pory wniosków, które są rozpatrywane przez specjalny zespół powołany w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
W sumie ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne są przeznaczone w tym roku prawie 2 mln 850 tys. zł. Rozdysponowano do tej pory prawie 70 procent wspomnianej kwoty, czyli nieco ponad 1,9 mln zł. Zainteresowani mogą nadal składać wnioski w tej sprawie. Na ten moment zostało złożonych dokładnie 1.410 takich wniosków, w tym 1.141 to te dotyczące osób dorosłych, a niemal 270 to te dotyczące dzieci. Dofinansowanie otrzymały 1.122 osoby.

– Wszystkie wnioski, które wpłynęły do nas do początku czerwca tego roku i nie mają braków formalnych oraz spełniają wszystkie przewidziane w przepisach kryteria, zostały rozpatrzone pozytywnie

– mówi Barbara Polasińska, kierowniczka Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w MOPS w Łodzi.
Wnioski można składać nadal na trzy sposoby: elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW, czyli Systemu Obsługi Wsparcia (https://portal-sow.pfron.org.pl) – dostęp do tej platformy jest bezpłatny; wrzucając do skrzynki podawczej wystawionej na parterze budynku w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a, jak również pocztą – wysyłając na adres wspomnianej, głównej siedziby MOPS. Wnioski można pobrać w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a albo wydrukować ze strony internetowej (www.mops.lodz.pl).
O dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów w turnusach rehabilitacyjnych może ubiegać się każdy mieszkaniec Łodzi legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Wniosek można składać co roku. Łodzianie ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON wybierają najczęściej turnusy dwutygodniowe (jest to jednocześnie najkrótszy, przewidziany w przepisach czas trwania takiego pobytu). Niepełnosprawni łodzianie oraz ich asystenci zainteresowani otrzymaniem dofinansowania do rehabilitacyjnego pobytu sami wybierają jego organizatora oraz ośrodek, w którym będzie się on odbywał i wskazują tę informację w składanym wniosku.
Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności oraz sytuacji życiowej wnioskującego. Każdy złożony wniosek i sytuacja każdego niepełnosprawnego rozpatrywana jest indywidualnie.
W czasie obecnej pandemii koronawirusa, turnusy rehabilitacyjne można organizować ponownie od 15 maja br. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu wykonany nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Dotyczy to również asystenta uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę z niepełnosprawnością na turnus rehabilitacyjny.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi