Ponad 20 mln zł dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami w Łodzi

Pulę prawie 20,3 mln zł posiada do rozdysponowania w tym roku Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na dofinansowania dla mieszkańców Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zainteresowane osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski na uzyskanie tego rodzaju finansowego wsparcia, a złożone wnioski są na bieżąco rozpatrywane.
Największa część tegorocznej puli jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dzięki tym środkom można zakupić m.in. materace przeciwodleżynowe, balkoniki, białe laski dla osób niewidomych, kule łokciowe, wózki inwalidzkie, protezy oka, szkła korekcyjne czy aparaty słuchowe) – nieco ponad 5,5 mln zł oraz na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 3 mln zł. Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (utrudnień w budynku, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się) jest przeznaczona kwota 1,5 mln zł, na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych (dzięki tym środkom można zakupić m.in. laptopy, telefony komórkowe – udźwiękowione przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących, mówiące ciśnieniomierze, pulsoksymetry oraz komputery do rozmowy polskim języku migowym przez internet dedykowane osobom głuchym) – 950 tys. zł, a na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (dzięki tym funduszom można sfinansować zakup m.in. specjalnych łóżek rehabilitacyjnych oraz rowerów stacjonarnych) – 600 tys. zł. Z pozostałej części puli zostanie pokryte m.in. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami.
Wnioski o dofinansowania PFRON można składać na trzy sposoby: całkowicie internetowo za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego platformy Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/), osobiście w sali obsługi na parterze w głównej siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wizyta osobista jest możliwa w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00 – 17:00. Formularze wniosków można z kolei pobrać, a następnie wydrukować ze strony internetowej łódzkiego MOPS (https://mops.uml.lodz.pl/bip/dofinansowania-ze-srodkow-pfron/). W wersji papierowej są z kolei dostępne także we wspomnianej sali obsługi przy ul. Kilińskiego 102/102a.
– Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o dofinansowania za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – Jest to bardzo wygodne, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ aplikacja odbywa się bez konieczności wychodzenia z domu, bez potrzeby osobistego stawiennictwa w urzędzie i przez całą dobę, więc każda osoba może złożyć wniosek w najbardziej dogodnym dla siebie momencie. Wystarczy tylko posiadać profil zaufany albo podpis kwalifikowany.
W całym ubiegłym roku (2022) na dofinansowania ze środków PFRON rozdysponowano za pośrednictwem łódzkiego MOPS kwotę ponad 18,7 mln zł. Ze wsparcia w postaci dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych skorzystało wówczas ponad 2,5 tys. mieszkańców Łodzi (łączna kwota dofinansowania – prawie 4,7 mln zł). Dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych trafiły z kolei do ponad 1,4 tys. osób (prawie 3,2 mln zł), dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych – do 455 osób (ponad 1 mln zł), dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – do 233 osób (ponad 550 tys. zł), a dofinansowania likwidacji barier architektonicznych – do 114 osób (ponad 1,4 mln zł).
Wszelkie szczegółowe informacje na temat dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi, pod następującymi numerami telefonu:
⦁ (42) 685 43 52 – w sprawie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
⦁ (42) 685 43 53 – w sprawie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz w sprawie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych,
⦁ (42) 685 43 54 – w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
⦁ (42) 685 43 55 – w sprawie likwidacji barier architektonicznych, w sprawie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz w sprawie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji,
⦁ (42) 685 43 70 – w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi