Łódź: Ponad 1,6 mln zł dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami

Nieco ponad 1,6 mln zł (dokładnie – 1 627 949,42 zł) rozdysponował już w tym roku Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Największa część przyznanego do tej pory w tym roku finansowanego wsparcia (niemal 1,1 mln zł) została przeznaczona na likwidację barier architektonicznych, czyli utrudnień w budynku, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się. Dofinansowanie w tym zakresie dostały 73 osoby, które otrzymane fundusze przeznaczą m.in. na stosowną adaptację oraz dostosowanie do swoich potrzeb łazienki i toalety, poszerzenie drzwi wejściowych oraz likwidację progów w mieszkaniu, montaż windy zewnętrznej, budowę podjazdów oraz zakup schodołazów (sprzętu służącego do transportu po schodach dla osób niepełnosprawnych) i specjalnych podnośników (np. wannowych).
Środki z drugiej co do wielkości puli (nieco ponad 240 tys. zł) trafią na likwidację barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Z tego rodzaju wsparcia skorzysta 135 osób. Dzięki pozyskanym środkom finansowym osoby te będą mogły zakupić m.in. laptopy (104 osoby), telefony komórkowe (udźwiękowione przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących), tablety, odtwarzacze książek (czytaki), lupy elektroniczne, mówiące ciśnieniomierze oraz pulsoksymetry.
Ponad 185 tys. zł środków z tegorocznej puli PFRON zostało z kolei przeznaczonych na dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego – zarówno dla osób prywatnych (dokładnie 65 osób), jak i dla centrów rehabilitacyjnych. Dzięki tym funduszom osoby prywatne będą mogły zakupić m.in. – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami – specjalne łóżka rehabilitacyjne, materace zdrowotne, koncentratory tlenu (urządzenia umożliwiające prowadzenie tlenoterapii), rowery stacjonarne i rękawy przeciw obrzękom. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny trafi poza tym do Movimento Łódzkiego Centrum Rehabilitacji przy ul. Żeligowskiego oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skok” przy al. Pierwszej Dywizji na Bałutach.
– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna kwota dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnej osoby dorosłej nie może przekraczać obecnie 3,5 tys. zł, a dla dziecka do lat 18 maksymalna kwota ta nie może przekraczać 5 tys. zł – – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Większość wniosków, także te dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przyjmujemy przez cały rok. Wyjątkiem są wnioski na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych, na których składanie termin upływa każdorazowo 30 listopada roku poprzedzającego rok planowanych eventów.
Pula prawie 153 tys. zł trafiła natomiast do 15 organizacji pozarządowych na przygotowanie 22 wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych. Wśród beneficjentów tych środków wymienić można m.in. Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno-Sportowe Niepełnosprawnych (organizacja XXV Międzynarodowego Turnieju w koszykówce na wózkach), Klub Sportowy Niewidomych „Omega” (organizacja turnieju w warcaby 100-polowe), łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (realizacja projektu „Integracja poprzez sztukę”), Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „HEPA-HELP” (wyjazd integracyjno-turystyczny dla członków stowarzyszenia).
Fundusze na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych trafią do beneficjentów pod warunkiem, że – w związku z obecną pandemią – ich organizacja będzie możliwa.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi