Podkarpackie: Ponad 13 milionów złotych na opiekę wytchnieniową


Ponad 13,3 mln zł Podkarpacki Urząd Wojewódzki przeznaczył w tym roku na opiekę wytchnieniową. Dziś podpisane zostały pierwsze umowy z samorządami. W sumie zawartych zostanie ich 119.
Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
– To bardzo ważny program – podczas dzisiejszej konferencji prasowej podkreślała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. – Pieniądze dedykowane są jednostkom samorządu terytorialnego. Mogą one zatrudnić osoby, które zastąpią opiekunów osób z niepełnosprawnościami, aby ci przez pewien czas mogli trochę odpocząć lub załatwić niezbędne sprawy życiowe.
Opieka może być całodobowa, np. w ośrodkach rehabilitacyjnych czy zakładach opiekuńczo – leczniczych, bądź dzienna np. w domu osoby z niepełnosprawnością czy też sprawowana poprzez dzienny ośrodek wsparcia na terenie gminy. Miasta i gminy same wybierają formułę.
W 2024 roku zawartych zostanie 119 umów z 93 gminami, 3 miastami na prawach powiatu i 7 powiatami.
Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki zwracała uwagę, że z roku na rok wzrasta liczba podpisywanych umów. – Dla porównania podam, że w 2023 roku zawarte zostały 83 umowy: 75 z gminami, 3 z miastami na prawach powiatu i 5 z powiatami.
Wówczas do samorządów trafiło ponad 8,27 mln zł na opiekę wytchnieniową. W ubiegłym roku tą formą opieki objęto 1113 osób niepełnosprawnych: 879 dorosłych i 234 dzieci. W tym roku opieką wytchnieniową planujemy objąć 1531 osób: 1196 dorosłych i 335 dzieci – wyliczała wojewoda podkarpacki.
W sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego podpisane zostały pierwsze umowy. W spotkaniu uczestniczyli: Zenon Swatek, starosta lubaczowski, Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa i Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa, Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca, Bronisław Baran, wiceprezydent Krosna, Rafał Kumek, burmistrz Łańcuta oraz Sławomir Styka, wójt gminy Świlcza i Natalia Gawron, skarbnik gminy Świlcza.
Dla przykładu, Mielec otrzymał 900 tys. zł, Rzeszów – 310,8 tys. zł, Krosno – 211,5 tys. zł.
– Polityka państwa wobec osób z niepełnosprawnościami to wymiar cywilizacyjny całego naszego społeczeństwa XXI wieku – akcentował Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. – Za to wsparcie serdecznie dziękujemy. To bardzo ważny element współpracy między administracją samorządową a rządową.
Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca także dziękował w imieniu samorządu, jak i mieszkańców. – Tak wiele osób będzie mogło naładować akumulatory i z pełną energią przystąpić do opieki nad swoimi bliskimi z niepełnosprawnościami.
– Naszym priorytetowym zadaniem na kolejny rok jest rozszerzenie formuły programu na wszystkie samorządy znajdujące się na terenie województwa podkarpackiego – zapowiedziała Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Program „Opieka wytchnieniowa” działa od 2019 roku. Do końca 2023 na Podkarpaciu wykorzystano na jego funkcjonowanie ponad 16,9 mln zł.


 

Źródło: Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego