Siedlce: Do 8 marca można zgłaszać uwagi na temat dostępności transportu miejskiego


Siedlecki magistrat ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”. Inicjatywa, prowadzona pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, ma na celu zwiększenie dostępności transportu publicznego oraz mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt, planowany do realizacji przy wsparciu środków z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, zakłada wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu stworzenie bardziej dostępnego i przyjaznego dla środowiska transportowego dla wszystkich mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce.
Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Siedlec oraz okolicznych gmin, takich jak Gmina Siedlce, Gmina Zbuczyn, Gmina Wiśniew, Gmina Kotuń, i Gmina Mokobody. To ważne wydarzenie angażujące społeczność lokalną, dające mieszkańcom możliwość wniesienia swoich uwag, opinii, oraz wniosków dotyczących planowanego projektu.
Konsultacje społeczne potrwają do 8 marca 2024 roku. Wszystkie uwagi i wnioski można składać do tego terminu, korzystając z dwóch dostępnych form:
Formularz Elektroniczny: Uczestnicy mogą przekazać swoje uwagi poprzez formularz konsultacyjny dostępny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych na stronie www.konsultacje.siedlce.pl.
Forma Papierowa: Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w Urzędzie Miasta Siedlce, zlokalizowanym przy ul. B. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce. Wydział Programów Rozwojowych na II piętrze, pokój 214, jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć swoje pisemne opinie.


 

Źródło: UM Siedlce