MRiPS: 40 mln zł na opiekę wytchnieniową w 2022 r. Będzie dodatkowy nabór ofert

Opieka wytchnieniowa stanowi ważny element wsparcia dla bliskich osób z niepełnosprawnościami. W ramach przyszłorocznej edycji programu zaakceptowano oferty na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Ale to nie koniec. Wkrótce ogłoszony zostanie nabór uzupełniający.

„– Program Opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami powstał właśnie po to, by odciążyć ich poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach. Wiemy, że codzienna opieka nad osobą zależną to ogromne wyzwanie i wyrzeczenie, wychodzimy naprzeciw potrzebom tej grupy osób

– mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.”
W ramach przyszłorocznej edycji programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami zaakceptowano oferty w kwocie 40 224 426,30 zł.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Program daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Na realizację programu w 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło kwotę 60 mln zł.

„– Już wkrótce ogłosimy nabór uzupełniający w ramach programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Nabór uzupełniający będzie skierowany do tych podmiotów, które prowadziły już  w roku 2021 usługi opieki  wytchnieniowej, ale nie uzyskały środków w pierwszym naborze ze względu  na nieprawidłowo złożone wnioski

– mówi minister Marlena Maląg. ”


 

Źródło: MRiPS