Mazowieckie: Ponad 11 milionów złotych na „Opiekę wytchnieniową” i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

27 maja br. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wdówik zaakceptował listy rekomendowanych wniosków w ramach programów: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.
Dofinansowanie dla mazowieckich samorządów, w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosło w sumie ponad 11 mln zł, z czego:

„Opieka wytchnieniowa” – ponad 4,5 mln zł dla Mazowsza

W województwie mazowieckim do udziału w programie zgłosiło się 45 gmin oraz powiatów, którym została przyznana łączna kwota dofinansowania w wysokości 4 520 170,48 zł.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie: w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
W ramach poszczególnych form realizacji Programu przyznano kwoty:

  1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – 3 215 802,16 zł;
  2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego – 504 448,32 zł;
  3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – 799 920,00 zł.

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – ponad 6,5 mln zł dla Mazowsza

W województwie mazowieckim do udziału w programie zgłosiły się 43 gminy, którym została przyznana łączna kwota dofinansowania w wysokości 6 532 750,97 zł, w tym 5 277 546,32 zł na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz 1 255 204,65 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


 

Źródło: Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego