Gdynia wspiera najbardziej potrzebujących: Ponad 700 tysięcy zł na rehabilitację i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami


W duchu solidarności i troski o mieszkańców najbardziej potrzebujących, Gdynia kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Gdyńskie Centrum Zdrowia przekazało imponującą sumę 739 600 złotych organizacjom pozarządowym. Te środki mają służyć poprawie jakości życia osób niewidomych, wsparciu dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, aktywizacji, integracji oraz umożliwianiu realizacji pasji.
Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, podkreśla zaangażowanie miasta w wyrównywanie szans, wspieranie najbardziej potrzebujących i umożliwianie realizacji marzeń tym, którzy mają trudniej na starcie.
W ramach przyznanych środków, kwota 100 000 złotych rocznie została przeznaczona na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni, które będzie prowadzone przez Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski. Dodatkowo, Stowarzyszenie Cool-awi otrzyma 42 000 złotych na utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Łączna kwota 280 000 złotych na poprawę sprawności i wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami została podzielona między 11 organizacji, w tym Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Fundację Sport na Zdrowie, czy Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O. Pomorski.
Dodatkowo, 317 600 złotych zostanie przeznaczone na aktywizację psychospołeczną, integrację społeczności osób z niepełnosprawnościami, organizację grup wsparcia dla nich oraz ich opiekunów.
Ta kwota trafi do 24 organizacji, w tym Fundacji „Sport na Zdrowie”, Związku Inwalidów Wojennych RP, czy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON.
Bartoszewicz podkreśla, że każdego roku Gdynia inicjuje i wspiera ciekawe projekty, które niosą realną pomoc potrzebującym. Przekazane środki to dowód na ciągłe zaangażowanie miasta w tworzenie równych szans i ułatwianie codziennego życia osobom z niepełnosprawnościami. Pomoc, integracja i aktywizacja stają się fundamentem społeczeństwa, w którym każdy, niezależnie od swoich możliwości, może rozwijać się i spełniać swoje marzenia.


 

Źródło: UM Gdynia