Powiat Pilski: 200 tysięcy zł. na rehabilitację społeczną poprzez sport i rekreację

Starosta pilski Eligiusz Komarowski podpisał umowy dotyczące wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz integrację społeczną poprzez: sport, kulturę, rekreację i turystykę.
Dzięki pozyskaniu przez Powiat Pilski środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 stowarzyszeń otrzyma w tym roku 200 tys. zł na realizację 15 przedsięwzięć. Wśród nich znalazły się stowarzyszenia zrzeszające osoby z różnymi niepełnosprawnościami, pomagające m.in. seniorom, młodzieży, dzieciom.
– Dzięki naszemu wsparciu stowarzyszenia, które łącznie zrzeszają tysiące mieszkańców, zorganizują liczne pikniki rekreacyjne, zawody sportowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spływy kajakowe – mówi starosta Eligiusz Komarowski.
200 tys. zł to najwyższa kwota, jaką dotąd otrzymały stowarzyszenia na te zadania. To dodatkowa forma wsparcia. Na co dzień osobom z niepełnosprawnościami udzielana jest pomoc finansowa np. przy zakupie sprzętu medycznego, transportowego, komputerowego, czy przy tworzeniu dla nich stanowisk pracy.
– Ale integracja społeczna jest nie mniej ważna. Spotkanie z drugim człowiekiem, poczucie wspólnoty, ruch i wspólna zabawa, mają zbawienny wpływ na zdrowie i komfort życia. Jestem pewien, że przekazane środki będą dobrze wykorzystane – dodaje starosta.
Stowarzyszenia, które otrzymały wsparcie:

  1. Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
  2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
  3. Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Pile
  4. Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek
  5. Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący „Migacze”
  6. Towarzystwo Pomocy Chorym
  7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Pile
  8. „Daj Radość Niepełnosprawnym”
  9. Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Pile.

 

Źródło: Samorzad.pap.pl