Renty i emerytury od marca 2024. ZUS przedstawił wyliczenie wysokości świadczeń po waloryzacji


Wraz z nadejściem marca, polscy emeryci i renciści mogą spodziewać się podwyżek otrzymywanych świadczeń. Od 1 marca br. przeprowadzona zostanie kolejna waloryzacja emerytur i rent, wynosząca 12,12 proc. Co istotne, procedura ta odbywa się z urzędu, eliminując konieczność składania wniosków.
Zakres waloryzacji obejmuje różnorodne świadczenia długoterminowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, a także nauczycielskie świadczenia kompensacyjne znajdą się w gronie świadczeń objętych podwyżką. Dodatki, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, również zostaną uwzględnione, podobnie jak świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Procedura waloryzacji opiera się na mnożeniu świadczenia, które przysługiwało na koniec lutego danego roku, przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten zależy od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok, zwiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W marcu 2024 roku emerytury i renty zostaną podniesione o 12,12 proc. – ostateczny wskaźnik został ogłoszony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Efekty waloryzacji będą odczuwalne w różnych obszarach, m.in.:

  • Najniższa emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta socjalna wzrosną z 1588,44 zł do 1780,96 zł.
  • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie po waloryzacji 1335,72 zł.
  • Kwota graniczna, decydująca o prawie do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), zwiększy się po waloryzacji do 2419,33 zł.
  • Świadczenie honorowe dla stulatków, których setne urodziny przypadną po 29 lutego tego roku, wyniesie 6246,13 zł miesięcznie.
  • Dodatek dla sieroty zupełnej podniesie się z 553,30 zł do 620,36 zł.
  • Dodatki pielęgnacyjne, dodatki za tajne nauczanie, dodatki dla inwalidów wojennych i ryczałt energetyczny również zostaną zwiększone.

Warto podkreślić, że cały proces waloryzacji odbywa się bez konieczności składania wniosków. Każdy uprawniony emeryt i rencista, którzy mieli prawo do wypłaty świadczenia z ZUS na 29 lutego, automatycznie otrzymają decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu, a razem z nimi zostaną wysłane decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury.


 

Źródło: ZUS