Nowy Sącz: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Nawojowskiej już otwarte

Prezydent Ludomir Handzel uroczyście otworzył nowo wybudowane Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, stanowiące kolejny krok w ramach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Podczas ceremonii otwarcia prezydent podkreślił, że polityka społeczna stanowi kluczowy element jego obecnej kadencji.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zostało zaprojektowane z myślą o dorosłych mieszkańcach Nowego Sącza, którzy wymagają wsparcia ze względu na znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Obiekt dedykowany jest zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, schorzeniami narządu wzroku, słuchu, mowy oraz chorób układu krążenia, a także tym, którzy są niesamodzielni i wymagają opieki.
Prezydent Handzel wyraził swoje wzruszenie zwiedzając nowe centrum, podkreślając, że obiekt ten reprezentuje światowy poziom, umożliwiając skuteczną rehabilitację osób wymagających wsparcia.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oferuje różne formy wsparcia, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W ramach opieki całodobowej dostępne są 4 miejsca, natomiast dla wsparcia dziennego przewidziano 16 miejsc, z możliwością rotacji uczestników w zależności od potrzeb. Dodatkowo, dla dwóch uczestników istnieje opcja pobytu dziennego także w weekendy. Ponadto, centrum zapewnia jedno miejsce opieki wytchnieniowej.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferując bogatą infrastrukturę, w tym sale do kinezyterapii, magnetoterapii, zajęć z rehabilitantem, logopedą i psychologiem. Wszystkie zajęcia i terapie są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.
Wyposażenie centrum obejmuje m.in. łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, sprzęt do kinezyterapii, piłki rehabilitacyjne, program do nauki mówienia oraz wiele innych przyrządów wspomagających proces rehabilitacji.
W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym zatrudnieni są specjaliści, tacy jak pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, logopeda, pielęgniarka, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, rehabilitant, instruktor terapii zajęciowej, oraz 11 opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych, a także personel administracyjny.
Pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym jest pobytem czasowym, uzależnionym od sytuacji materialno-bytowej osoby, zgodnie z kryterium dochodowym określonym przez ustawę o pomocy społecznej. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza reguluje także kwestie odpłatności za pobyt.


 

Źródło: Biuro Prasowe UM Nowy Sącz