Stary Sącz: na terenie gminy powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Na wniosek burmistrza Jacka Lelka Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Stary Sącz do realizacji projektu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Gmina będzie mogła teraz wystąpić o dofinansowanie 2,6 mln zł na utworzenie takiego centrum.
Centrum ma powstać na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Gniazdo. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne prócz funkcji dotychczasowych będzie mogło przyjąć 20 osób do opieki całodobowej.
Środowiskowy Dom Samopomocy od dawna sygnalizuje trudności lokalowe – wyjaśnia  burmistrz Jacek Lelek – widzimy także potrzebę całodobowego obiektu. Ten projekt będzie pełnił aż trzy funkcje. Pierwsza to centrum opiekuńczo-mieszkalne dla 20 osób niepełnosprawnych. Druga funkcja to dalsza działalność ŚDS w rozbudowanej części Środowiskowego Domu Samopomocy o piętro i dodatkowe skrzydło. Trzecia funkcja to budowa dużej kuchni, która przejmie obowiązki kuchni zewnętrznej dla innych jednostek na terenie gminy. Taka jedna kuchnia zbiorcza funkcjonuje w przedszkolu gminnym. Obsługuje ona 6 szkół i świetnie się sprawdza, ale nie można już dołączyć kolejnych szkół ponieważ jest ona za mała. Dlatego budowa dużej kuchni będzie jak najbardziej uzasadniona. Gmina występuje o dofinansowanie rzędu 2,6 miliona złotych. Potem liczy na comiesięczne dofinansowanie opieki z budżetu państwa. To 5 tysięcy miesięcznie na każdą osobę niepełnosprawną. Te pieniądze będą potrzebne na zatrudnienie w centrumlekarzy, pielęgniarek, czy rehabilitantów.


 

Źródło: UM Stary Sącz