„Rzeczy przysposobione” – oprowadzanie z audiodeskrypcją

Termin i miejsce wydarzenia:
24.02.2024 (sobota), godz. 15:00
Muzeum Etnograficzne
ul. R. Traugutta 111-113
50-419 Wrocław
Bilety w cenie 3 zł. do nabycia w kasie. Obowiązują zapisy:
e-mail: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
tel. (71) 344-33-13


 

Jaki jest stosunek mieszkanek i mieszkańców Wrocławia i Szczecina do przedwojennego dziedzictwa swojego miasta? Czy w swoim otoczeniu znajdują przedmioty sprzed wojny? Jak do nich trafiły? Jakie miejsce zajmują w hierarchii rzeczy? Wystawa stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, prezentując przedmioty z obu miast, a także fotografie i fragmenty wywiadów będących rezultatem etnograficzno-artystycznego projektu prowadzonego w latach 2019–2022.