Nowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w powiecie brzezińskim

Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk podpisał umowę na otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dąbrowie w powiecie brzezińskim.
Placówka powstała dzięki wsparciu z Programu „Centra Opiekuńczo Mieszkalne”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 2019 r.
Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Uczestnik programu posiada pokój mieszkalny z łazienką, gdzie może przebywać całodobowo lub też w trybie dziennym – pozostać 8 godzin w placówce.

„To wspaniała inicjatywa i niezwykła symbioza ludzi o wielkich sercach zarówno po stronie samorządowej, jak i po stronie władzy rządowej. To niezwykle istotny program – Osoby, do których jest kierowany, obok wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych oraz społecznych, będą miały zapewnioną możliwość samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb ”

– podkreślił wojewoda łódzki.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, który jest państwowym funduszem celowym, a jego zadaniem jest m.in wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi