Rusza Nabór Wniosków na Nowy Okres Świadczeniowy w Ramach Programu Rodzina 800+

1 lutego br. rozpoczyna się nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+. Ten program, który obejmuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, będzie obowiązywał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku.
Rodzice i opiekunowie, chcąc skorzystać z tego świadczenia, muszą złożyć wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Do ich dyspozycji są cztery kanały: Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Platforma PUE ZUS, aplikacja mobilna mZUS oraz bankowość elektroniczna.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. To wsparcie, które ma na celu ulżenie rodzicom w ponoszeniu kosztów związanych z wychowaniem dzieci.

Proces składania wniosków elektronicznych

Aby złożyć wniosek, rodzice i opiekunowie mają do dyspozycji różne platformy elektroniczne. Mogą korzystać z Portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS lub skorzystać z usług bankowości elektronicznej.
Realizacja wniosków odbywa się w formie bezgotówkowej, a świadczenie 800+ jest wypłacane na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Ważne terminy wypłaty świadczenia

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Osoby składające wnioski między 1 lutego a 30 kwietnia br. otrzymają świadczenie do 30 czerwca br. W przypadku złożenia wniosku w maju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze do 31 lipca 2024 r., uwzględniając również wyrównanie kwoty od czerwca.


 

Źródło: MRiPS