Rosną szanse na zwiększenie dostępności filmów rozpowszechnianych w kinach. W Senacie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

W dniu wczorajszym z udziałem przedstawiciela naszej fundacji w Senacie RP odbyło się posiedzenie, na którym Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii. Projekt przewiduje, że dystrybutor filmu, który w pierwszym tygodniu dystrybucji na polskim rynku ma być pokazywany w co najmniej 10 kinach, jest obowiązany przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej kopię filmu na nośniku elektronicznym, a w przypadku filmu zagranicznego, który będzie udostępniany z napisami, także listę dialogową filmu w języku polskim, nie później niż 21 dni przed pierwszym dniem dystrybucji filmu w kinach. Dystrybutor może przekazać też pliki audio zawierające audiodeskrypcję i napisy do filmu w wersji audio, nie później jednak niż 48 godzin przed pierwszym dniem dystrybucji filmu w kinach. Następnie Instytut przekaże niezwłocznie i nieodpłatnie te otrzymane  materiały organizacjom pozarządowym prowadzącym działania na rzecz udostępniania filmów osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu wzroku, tak aby mogły one przygotować audiodeskrypcję filmu.  Celem projektu jest zwiększenie dostępności filmów rozpowszechnianych w kinach dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, a także dla osób starszych.


 

Źródło: Senat RP / Fundacja Mir