Minister Sportu i Turystyki ogłosił program przygotowań do igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i Europy 2024 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2024 roku.
Planowana kwota na realizację programu to 20 mln zł. Ostateczna wysokość budżetu może ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2024 rok.
W ramach realizacji programu Minister przyznaje dofinansowanie na zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej w sportach osób z niepełnosprawnościami do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2024 roku.
Oferty na realizację zadań mogą składać do 30 listopada 2024 r. polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Paraolimpijski.
Cele programu to:

  • stworzenie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób z niepełnosprawnościami optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy;
  • zapewnienie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób z niepełnosprawnościami niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.


 

Źródło: MSiT