500 plus dla niepełnosprawnych: Minister Borys-Szopa oceniła stan przygotowań do wprowadzenia świadczenia

Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października. Minister Bożena Borys-Szopa spotkała się w Zabrzu z przedstawicielami ZUS, aby ocenić stan przygotowań do wprowadzenia zmian.
– To ważna ustawa, wprowadzająca nieznane do tej pory świadczenie, skierowane do osób najbardziej zapomnianych, najbardziej potrzebujących. Ok. 850  tys. osób z niepełnosprawnościami będzie mogło starać się o nowe świadczenie.  Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie systemowe, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej – powiedziała minister Bożena Borys-Szopa. – Od poniedziałkowego południa można już składać wnioski o to świadczenie – dodała minister.
W spotkaniu w oddziale ZUS w Zabrzu uczestniczyła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska, która przedstawiła stan przygotowań do wprowadzenia nowego świadczenia. Rozpatrywanie wniosków rozpocznie się 1 października br.
– To rewolucyjna zmiana, a ZUS jest do niej dobrze przygotowany. Chciałabym z góry podziękować pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy już od 1 października rozpoczną przyjmowanie wniosków o nowe świadczenie. Wierzę, że dzięki ich ciężkiej pracy, a także pracy lekarzy orzeczników, cały proces przyznawania świadczeń  przebiegać będzie  bezproblemowo i bezpiecznie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – powiedziała minister Borys-Szopa.
Nowe świadczenie przysługiwać będzie osobom, które ukończyły 18 lat i została u nich orzeczona całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Wniosek należy złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do ZUS.
Wnioski można będzie składać od 1 października tego roku. Świadczenie będzie nieopodatkowane, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji.


 

Źródło: MRPiPS