Bilet za złotówkę do muzeum czy teatru dla osób z niepełnosprawnościami – Program N na Mazowszu kontynuowany w 2024 roku

Program N, uruchomiony w połowie zeszłego roku, ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty 28 mazowieckich instytucji kultury, zwiększając ich udział w życiu społecznym. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że program ten to kontynuacja działań skierowanych do różnych grup społecznych, jak choćby program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, który skupiał się na zachęcaniu młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze. Tym razem priorytetem są osoby z niepełnosprawnościami, które w pierwszych miesiącach działania programu skorzystały z tej oferty ponad tysiąc razy.
Program został opracowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Decyzją zarządu województwa, oferta Programu N będzie dostępna do końca 2024 roku, a na ten cel przeznaczono 3 mln zł z budżetu Mazowsza.
Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa, podkreśla, że program ten ma za zadanie przełamywać barierę finansową i motywować osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z bogatej oferty kulturalnej regionu. Program obejmuje 28 instytucji kultury, wśród których znajdują się teatry, muzea i skanseny, dostosowujące swoje przestrzenie do różnych potrzeb.
Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami, zaznacza, że instytucje starają się dostosować swoje przestrzenie na miarę możliwości, aby nawet zabytkowe zamki były dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W ramach Programu N osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z oferty instytucji kultury, takich jak Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu czy Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a z analizy wynika, że już ponad 1200 osób skorzystało z tej inicjatywy.
Aby skorzystać z Programu N, osoba z niepełnosprawnościami musi posiadać ważną legitymację, którą pracownik instytucji kultury weryfikuje przed zakupem biletu. Informacje dotyczące programu, regulamin, wzór oświadczenia i lista instytucji są dostępne na stronie internetowej: https://mcps.com.pl/niepelnosprawni/wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu/. Program N to nie tylko dostęp do kultury, ale także sposób na zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i rozwijanie ich zainteresowań kulturalnych.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS