Bezpłatna Wypożyczalnia Technologii Wspomagających dla Osób z Niepełnosprawnościami

Od września br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczalnia wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.
Wypożyczalnia technologii wspomagających powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im większą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.
Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi na brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:
Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) – należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.
Jeżeli wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie należy dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.
Na liście technologii dostępnej w linku poniżej znajdują się informację, które technologie wymagają takiego zlecenia. https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Wypozyczalnia/2023_rok/2023-10-05_nowa_lista_asortym/Lista_Asortymentu_PFRON__1_.xlsx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/.

Umowa i kaucja

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.


 

Źródło: materiały nadesłane