Kontrowersyjny ksiądz nadal szokuje! Tym razem zadrwił z osób niepełnosprawnych

Ksiądz Michał Woźnicki, były salezjanin, to postać wzbudzająca wiele kontrowersji i emocji w społeczności katolickiej. Po licznych skandalach i ekskomunice z zakonu, nadal prowadzi msze i publikuje je w mediach społecznościowych. Ostatnio jego kazanie wywołało skandal, w którym obraził osoby niepełnosprawne.

Ksiądz Michał Woźnicki: Od Salezjanina do Samozwańca

Ksiądz Woźnicki rozpoczął swoją drogę duchową jako salezjanin i pracował jako misjonarz w Afryce. Jednak jego droga w zakonie była pełna kontrowersji, a w 2018 roku został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego za nieposłuszeństwo. Watykan zarzucił mu schizmę, ponieważ odmówił uznania obecnego papieża. Oprócz tego, poznański sąd skazał go za antysemityzm, co tylko pogłębiło kontrowersje wokół jego osoby.
Kapłan nadal odprawia msze i udziela sakramentów, choć formalnie jest suspendowany, co oznacza, że nie ma uprawnień do wykonywania święceń. Brak zgody miejscowego biskupa na jego działalność i kaplicę, którą samowolnie utworzył w swojej zakonnej celi, sprawiły, że znajduje się on na marginesie Kościoła katolickiego.

Obrażanie Osób Niepełnosprawnych

Najnowszym epizodem kontrowersji wokół księdza Woźnickiego jest jego obelżywe kazanie, w którym drwił z osób niepełnosprawnych. Oto fragment jego wypowiedzi:

„Zwyczajnie kalectwo jest jakimś nieszczęściem. W państwach socjalnych kalectwo staje się… Jakbym był kulawy, to pani nie wie, że jestem kulawy? Pani mnie nie współczuje, że ja kulawy jestem? Trzeba się ze mną liczyć, bo ja jestem kulawy. Pani rozumie.”

Te słowa wywołały oburzenie wśród wiernych i społeczeństwa. Ksiądz Woźnicki wyraził pogardę dla osób niepełnosprawnych, insynuując, że wykorzystują one swoje kalectwo w celu uzyskania korzyści od państwa. Takie wystąpienia są rażącym przykładem braku szacunku i miłosierdzia, które stanowią fundament katolickiej nauki.

Kościelne Sankcje

Pomimo swojego statusu suspendowanego kapłana, Michał Woźnicki nadal prowadzi swoją działalność duchową i publiczną. Jednakże niezależnie od jego wykroczeń i obelżywych słów wobec osób niepełnosprawnych, nie ma formalnej sankcji ze strony Kościoła, która zatrzymałaby jego kontrowersyjną działalność.
Kościół katolicki odciął się od Księdza Woźnickiego, a jego kaplica jest uważana za nielegalną.


 

Źródło: Youtube / Salezjanie.pl