Kanada: Rząd prowincji Alberta przekazuje 5 mln dolarów wsparcia na rzecz edukacji osób z niepełnosprawnościami

Rząd prowincji Alberta ogłosił nową inicjatywę mającą na celu wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach tej inicjatywy, na rok szkolny 2023-24, przekazano imponującą sumę 5 milionów dolarów. Środki te zostaną wykorzystane na zatrudnienie i szkolenie specjalistycznego personelu oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu i materiałów edukacyjnych.
Minister Demetrios Nicolaides podkreślił zaangażowanie rządu Zjednoczonej Partii Konserwatywnej (UCP) w ochronę i wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji. Dodał, że dzięki tym środkom, szkoły będą w stanie pokryć koszty usług i sprzętu niezbędnego do pomocy uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak osoby niewidome, niedowidzące, głuche, głuchoniewidome czy osoby z innymi skomplikowanymi potrzebami komunikacyjnymi.
Ponadto, środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup technologii wspomagających, materiałów dydaktycznych oraz modyfikacje środowiskowe, aby zapewnić uczniom dostęp do edukacji z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
Ważnym elementem programu jest także rozwijanie kompetencji personelu edukacyjnego. Finansowanie zostanie przeznaczone na profesjonalny rozwój, szkolenia, warsztaty i konferencje, które są zgodne z potrzebami specjalistycznego personelu, bezpośrednio wspierającego uczniów z niepełnosprawnościami.
Według danych dostępnych w prowincji Alberta, około 7 500 uczniów cierpi na różne niepełnosprawności, co stanowi około jeden procent ogólnej liczby uczniów. Finansowanie zostanie przyznane bezpośrednio publicznym i niepublicznym organom szkolnym, a także francuskojęzycznym instytucjom regionalnym, które zidentyfikują potrzeby dodatkowego wsparcia. Alokuje się je na podstawie liczby uczniów, którzy spełniają określone kryteria kwalifikacji.


 

Źródło: Alberta.ca