USA: Uber musi zapłacić ponad milion dolarów odszkodowania niewidomej kobiecie z powodu dyskryminacji

Niewidomej Lisie Irving z San Francisco, która porusza się z pomocą psa przewodnika, kierowcy Ubera odmówili 14 razy przejazdu. Z tego powodu firma będzie musiała wypłacić kobiecie odszkodowanie na łączną sumę 1,1 mln dolarów.
Jak argumentowali prawnicy Irving, kobiecie 14 razy odmawiano kursów, przez co dwa razy spóźniła się do pracy, a w efekcie końcowym straciła ją. Zdarzyło się również tak, że kierowcy porzucali ją w nieznanych miejscach o późnych porach wieczornych. Dochodziło także do zastraszania.
Przewoźnik odpiera zarzuty twierdząc, że pracujący dla niego kierowcy nie są pracownikami, a jedynie kontrahentami, co sprawia, że nie podlega on amerykańskiej ustawie o osobach niepełnosprawnych (ADA).
Sąd stwierdził, że Uber był odpowiedzialny za naruszenia ADA ze względu na „umowny nadzór nad kierowcami i za to, że nie udało się zapobiec dyskryminacji poprzez właściwe szkolenie swoich pracowników”.
Za dyskryminację osób niewidomych Uber został pozwany po raz pierwszy w 2014 roku. W ramach ugody na kwotę 2,6 mln dolarów zobowiązał się do wprowadzenia odpowiednich zmian. Niestety do roku 2018, kiedy to Lisa Irving ponownie pozwała spółkę nic w tej kwestii się nie zmieniło.
Z zasądzonego 1,1 mln dolarów odszkodowania Irving otrzyma 324000, resztę, tj. 805313 zaś przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych, w tym honorariów prawników.


 

Źródło: Nypost.com