Dobre praktyki w edukacji włączającej – Ministerstwo Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w badaniu

Codziennością każdego nauczyciela jest praca z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym tymi, których potrzeby zostały określone jako „specjalne”. Dla wielu nauczycieli klasa zróżnicowana pod względem potrzeb uczęszczających do niej uczniów jest inspiracją do poszukiwania innowacyjnych metod nauczania, materiałów dydaktycznych i strategii, które sprawdzą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej, umożliwiając każdemu uczniowi doświadczenie sukcesu, zaangażowanie w przebieg lekcji i włączenie w społeczne życie klasy i szkoły. Wiele szkół wypracowało skuteczne metody pracy, tworząc włączający klimat szkoły oraz formułę współpracy, zarówno wewnątrz szkoły, jak i w społeczności lokalnej, która odpowiada na potrzeby uczniów i pojawiające się wyzwania.
Przykłady dobrej praktyki, po uwzględnieniu kontekstu w jakim się sprawdziły, mogą stanowić inspirację dla innych szkół, nauczycieli i całych społeczności szkolnych. Mogą być także wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami prawnymi. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało badanie, które pozwoli na zebranie przykładów praktyki włączającej w szkołach podstawowych, ich analizę oraz upowszechnienie.
Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”, w ramach projektu Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”. Poradnik zostanie nieodpłatnie udostępniony wszystkim szkołom.
Ankieta jest dostępna w Systemie Informacji Oświatowej w Strefie dla zalogowanych Pracowników do 17 czerwca 2020 roku.
Realizacją badania zajął się Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Członkowie zespołu projektowego to zarówno pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, na co dzień pracujący w szkołach.
Spośród wszystkich zgłoszeń, do drugiego etapu badań zostanie wyłonionych 40 szkół. Ich doświadczenia posłużą do przygotowania pogłębionego opisu praktyki szkolnej. Zaproszenie zostanie przesłane mailem.


 

Źródło: MEN