Leszno: Prezydent miasta został… wolontariuszem!

W corocznej tradycji Aktywnego Obywatelskiego Leszna, Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak, nie tylko pełni swoje obowiązki urzędu, ale także angażuje się w działalność społeczną jako wolontariusz. To niezwykłe zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, które ma na celu poznanie działalności organizacji pozarządowych oraz promocję idei wolontariatu.
Prezydent Łukasz Borowiak od lat jest znany z bliskiego kontaktu z mieszkańcami Leszna i zaangażowania w różnorodne inicjatywy społeczne. Aktywne Obywatelskie Leszno to jedno z tych wydarzeń, podczas którego Prezydent opuszcza biuro i włącza się w pracę społeczności lokalnej.
„Zawsze z dumą podkreślam, że moja praca dla Leszna i jego mieszkańców ma swoje korzenie w działalności w organizacjach pozarządowych”, mówi Prezydent Borowiak. „Zawsze było to dla mnie źródłem radości i satysfakcji. Podejmowanie inicjatyw, współpraca, szukanie rozwiązań, realizowanie konkretnych zadań, które zmieniają nasze otoczenie – myślę, że to ogromne atuty pracy wolontariusza, a także kapitał na przyszłość.”
W tym roku Prezydent Borowiak rozpoczął swoją pracę jako wolontariusz już o godzinie 7:00 rano, odwiedzając Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”. Razem z działaczami tego stowarzyszenia, pracował nad tworzeniem pięknych kwietników, które z pewnością ozdobią miasto.
Następnie, jeszcze przed godziną 8:00, Prezydent Borowiak udał się do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, gdzie wraz z młodzieżą i rodzicami angażował się w projekt tworzenia mebli ogrodowych z recyklingu. To doskonały sposób na promowanie ekologii i kreatywności wśród młodych ludzi.
Kolejnym przystankiem w tym wyjątkowym dniu był Polski Związek Niewidomych w Lesznie. Tam Prezydent pracował nad hasłem promocyjnym organizacji oraz tworzył kolaż zdjęć, który będzie służyć jako narzędzie do przekazywania informacji o działaniach związku.
Aktywne Obywatelskie Leszno nie tylko pozwala Prezydentowi Borowiakowi lepiej poznać różnorodne obszary działalności społecznej w swoim mieście, ale także inspiruje mieszkańców do zaangażowania się w działalność wolontariacką. To święto aktywności obywatelskiej, które integruje społeczność i pomaga w budowaniu lepszego jutra.


 

Źródło: UM Leszno