Osoby niepełnosprawne będą miały prawo do ulgi przy zakupie biletu miesięcznego w zbiorowym transporcie publicznym

4 sierpnia 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Ustawa dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), w celu przyznania osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji możliwości zakupu biletów miesięcznych imiennych, uprawniających do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, z ulgą 49%, identyczną jak w przypadku posiadanego przez nich prawa do zakupu biletów jednorazowych. Należy zauważyć, że ustawa nowelizowana, a zatem i przedłożona ustawa, nie dotyczy komunikacji miejskiej.
W obecnym stanie prawnym do zakupu biletów miesięcznych imiennych z ulgą są bowiem uprawnione wyłącznie osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.