Order Odrodzenia Polski dla Dyrektor Ośrodka dla Niewidomych w Laskach

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI Elżbiecie Szczepkowskiej, Dyrektorowi Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
im. Róży Czackiej w Laskach.
Order w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
Minister odczytał także list Pierwszej Damy Agaty Kornhauser–Dudy skierowany do Elżbiety Szczepkowskiej.


 

Źródło: Prezydent.pl