W rydułtowskim magistracie zainstalowano tyflomapy dla niewidomych

Nowa inwestycja w mieście Rydułtowy została właśnie ukończona, a tyflomapy zostały zainstalowane w urzędzie miasta. To ważny krok w kierunku poprawy dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Tyflomapy są specjalnie zaprojektowanymi mapami, które mają na celu ułatwienie poruszania się osobom niewidomym lub z poważnymi problemami z widzeniem. Dzięki nim, osoby te mogą teraz samodzielnie poruszać się po budynku.
Projekt tyflomap w urzędzie miasta Rydułtowy jest częścią większego przedsięwzięcia o nazwie „Rozszerzenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, realizowanego w ramach zadania PRI-38 „Dostępność informacyjno-komunikacyjna”. Celem tego projektu jest zapewnienie lepszej dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełne korzystanie z usług publicznych.
Tyflomapy są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i mających trudności z widzeniem. Specjalne mapy wykorzystują kombinację wypukłych i wklęsłych symboli, które są wyczuwalne dotykiem. Dzięki temu osoby niewidome mogą łatwo zidentyfikować różne elementy na mapie i orientować się w przestrzeni. Tyflomapy są umieszczone w kluczowych punktach w urzędzie miasta, takich jak wejście, recepcja, sale konferencyjne, toalety i inne ważne miejsca.
Ta inwestycja ma na celu nie tylko poprawę dostępności dla osób niewidomych, ale także zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie tyflomap jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia bardziej inkludującego środowiska, w którym każda osoba, niezależnie od swoich potrzeb, może swobodnie korzystać z usług publicznych.
Zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy urzędu miasta Rydułtowy wyrażają zadowolenie z wprowadzenia tyflomap. Osoby niewidome i z trudnościami w widzeniu mogą teraz czuć się bardziej niezależnie i pewnie podczas wizyt w urzędzie. To również otwiera nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą teraz skorzystać z usług urzędu miasta w sposób samodzielny.


 

Źródło: UM Rydułtowy