Odeszła Maria Tomaszewska – wieloletnia dyrektor ośrodka dla niewidomych w Owińskach

Maria Tomaszewska była dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach od 2002 roku. Całe swoje zawodowe życie (od 1979 roku) związała z Ośrodkiem, poświęciła pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi postępując zawsze według motta zaczerpniętego z Jana Pawła II „człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”
Do szczególnych osiągnięć Pani Dyrektor należą: Park Orientacji Przestrzennej, Laboratorium dźwięku, Muzeum Tyflologiczne i wreszcie rewitalizacja całego budynku Ośrodka.
Wszystkich osiągnięć Pani Marii (dla przyjaciół Agatki) nie sposób wymienić. Żyła i pracowała z pasją, potrafiła tą pasją zarażać pracowników, ale też zwierzchników.
Maria Tomaszewska zmarła 10 maja po ciężkiej chorobie.


 

Źródło: SOSW w Owińskach