Życzenia Pierwszej Damy skierowane do społeczności Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Pierwsza Dama złożyła życzenia społeczności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
Drogie Siostry Franciszkanki i Czcigodni Kapłani!
Szanowni Pedagodzy i Wychowawcy!
Drodzy Uczniowie i Wychowankowie „Lasek”!
Z okazji dorocznego święta całej społeczności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej składam gratulacje i najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim nam jest trochę przykro, że nie możemy teraz spotykać się osobiście. Ale rozumiemy, że tego wymaga ochrona przed epidemią koronawirusa. Cieszmy się więc, że możemy się skontaktować za pośrednictwem mediów elektronicznych i przynajmniej w ten sposób być razem w tym szczególnym dniu.
Z głębokim wzruszeniem wspominam nasze spotkania podczas moich wizyt w Laskach w kwietniu 2016 i wrześniu 2019 roku, a także w Pałacu Prezydenckim. Dla mnie były to bardzo ważne doświadczenia. Dzięki nim mogłam zapoznać się z działalnością ośrodka i przekonać się, jak niezwykłą społeczność Państwo tworzą i z jakimi wyzwaniami mierzą się Państwo na co dzień. Szczególnie podziwiam wytrwałość, determinację i pracowitość podopiecznych ośrodka, dzięki którym przygotowują się do samodzielnego życia.
Z najwyższym uznaniem odnoszę się do zaangażowania i mądrości nauczycieli i wychowawców. Jestem pod wrażeniem tego, jak wspaniale dbają Państwo o wszechstronny rozwój podopiecznych, dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
A zarazem ogromnie poruszająca jest radosna, przyjazna atmosfera panująca w ośrodku.
Wszyscy Państwo tworzą wyjątkowe dzieło i wyjątkową wspólnotę. Nic dziwnego, że do Lasek zjeżdżają goście z innych ośrodków w kraju i z zagranicy, by czerpać z Państwa dorobku i metod edukacyjnych. W przyszłym roku zakład będzie obchodził stulecie działalności. Jubileusz stanie się okazją do uczczenia zasług tak wielu wybitnych ludzi, którzy przez miniony wiek budowali to miejsce. Niech także w dzisiejszym świętowaniu – chociaż w inny niż zazwyczaj sposób – wyraża się wzajemna serdeczność i wdzięczność za wielki wysiłek, podejmowany razem przez pedagogów i podopiecznych ośrodka.
Raz jeszcze, gratulując Państwu, z serca życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha, wielu sił do pracy i nauki, mnóstwa radości i satysfakcji z osiągnięć wspólnych i indywidualnych oraz wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże, Kochani!


 

Źródło: prezydent.pl