Rumia: w Mieście powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Urząd Miasta Rumi zdobył blisko 3-milionowe dofinansowanie na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Solidarnościowego w mieście powstanie dom dla 23 mieszkańców o specjalnych potrzebach. Będzie to innowacyjna forma pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Tego potrzebowali

Głównym celem ministerialnego programu pod nazwą „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” jest uzupełnienie ogólnopolskiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych o zapewnienie im możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Docelowo w całym kraju powstanie prawdopodobnie kilkanaście takich obiektów, w tym jeden na terenie Rumi.
Tutejsze centrum przeznaczone będzie dla dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby korzystające z programu, oprócz profesjonalnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych oraz kompetencji społecznych, otrzymają również możliwość spróbowania samodzielnego życia.
– Planujemy zbudować ten obiekt mieszkalny na gminnych działkach, a następnie w pełni go wyposażyć i dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowo utworzonym centrum opiekuńczo-mieszkalnym będą do dyspozycji 23 miejsca, w tym 8 pobytu całodobowego oraz 15 pobytu dziennego. Wydzielone zostaną również pomieszczenia dla personelu – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych. – W budynku znajdzie się m.in. jadalnia, sala warsztatowa, pokój wyciszenia, gabinet psychologa oraz pokoje 1- i 2-osobowe. Nie zabraknie też windy – dodaje.

Skorzystają całe rodziny

Zgodnie z założeniami projektu, działalność centrum opiekuńczo-mieszkalnego ma nie tylko zapobiegać stygmatyzacji oraz izolacji osób niepełnosprawnych w ich środowisku, ale również zapewnić odpoczynek ich rodzicom i opiekunom.
– Ten program stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane podczas lokalnych konsultacji z udziałem tej grupy mieszkańców. Mamy nadzieję, że centrum będzie dużym wsparciem dla rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci i oni sami mogli uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Do tej pory miasto nie posiadało takiego obiektu – podkreśla zastępca burmistrza. – Ministerialne dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł otrzyma również tutejszy Caritas. Dzięki tym pieniądzom, we współpracy z MOPS-em w Rumi, wyremontowane i zaadaptowane zostaną nowe pomieszczenia w siedzibie przy ul. ks. Gierosa. Tym samym zwiększy się liczba osób mogących skorzystać z codziennego wsparcia. Jestem przekonany, że dzięki tym działaniom jakość życia naszych niepełnosprawnych mieszkańców oraz ich rodzin znacząco się polepszy – podsumowuje Piotr Wittbrodt.

Krystalizacja planu

Prace związane z budową i wyposażeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego rozpoczną się w styczniu 2021 roku, a zakończą w grudniu 2022 roku. Na realizację projektu miasto pozyskało dokładnie 2 864 415,48 zł z Funduszu Solidarnościowego, w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Podpisanie umowy na przekazanie środków finansowych ma się odbyć jeszcze w tym roku.


 

Źródło: kom. pras.