Gmina Łapy: Powstanie pierwsze w województwie Centrum opiekuńczo-mieszkalne

W środę (20.05) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowę z burmistrzem Łap Krzysztofem Gołaszewskim, dotyczącą utworzenia w Daniłowie Dużym (gmina Łapy) pierwszego w województwie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Będzie to placówka dla 18 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, której utworzenie jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
– To pierwsze centrum opiekuńczo-mieszkalne, które powstaje w naszym województwie, a piąte w kraju, zatwierdzone przez MRPiPS. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły tam mieszkać, ale także pracować, włączać się w życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie wzorem dla innych samorządów, aby o utworzenie takich centrów się ubiegały – powiedział przed podpisaniem umowy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Centrum w Daniłowie Dużym ma powstać do połowy 2021 roku. Koszt budowy to blisko 3 mln zł, z czego dofinansowanie z MRPiPS w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wynosi 2,7 mln zł.
– W centrum będzie mogło przebywać 18 osób niepełnosprawnych: 12 całodobowo, a 6 w ciągu dnia. Chodzi szczególnie o osoby ze wskazaniem do opieki terminowej, m.in. osoby po wylewach, zawałach, wypadkach i chemioterapii – poinformował burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.
Będzie to całkowicie nowy obiekt o powierzchni 591,9 m2, przylegający do ścian budynku po byłej szkole podstawowej w Daniłowie Dużym. Oprócz pokoi mieszkalnych pomieści m.in. sale rehabilitacyjne, terapeutyczne i pracownie do prowadzenia różnorodnych warsztatów. Uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne systemy monitoringu w celu zapewnienia bezpiecznego przebywania mieszkańców i uczestników zajęć dziennych.
Na potrzeby centrum zostanie również zagospodarowana działka wokół obiektu o powierzchni 8200 m2. Powstaną ścieżki spacerowe, miejsca wypoczynku, ogród oraz miejsca parkingowe. Koszty wyposażenia Centrum oraz zagospodarowania terenu zostaną pokryte z dofinansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Wojewoda podlaski poinformował, że konkurs jest otwarty, gminy mogą złożyć wniosek w każdej chwili. Ministerialny program zakłada tworzenie centrów – ich budowę lub adaptację już istniejących budynków oraz utrzymywanie takiego centrum.


 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki