Opatów: Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał z wójtem Łęki Opatowskiej Adamem Kopisem umowę na finansowanie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Gmina poprzez udział w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, planuje utworzyć w Opatowie nowy obiekt parterowy o powierzchni całkowitej 557,68 m2. Inwestycja będzie finansowana w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jej wartość to ponad 2,5 mln zł.
Centrum przeznaczone jest dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Zapewni dzienne, ale też całodobowe wsparcie. Będzie spełniać standardy zapewniające warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu, opieki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
– To kolejny krok do tego, aby systemowo spojrzeć na problem opieki nad osobami z niepełnosprawnościami – mówił podczas podpisania umowy wojewoda Łukasz Mikołajczyk dziękując jednocześnie władzom samorządowym za współpracę w tym zakresie.
Okolicznościowy list wystosowała także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – Głównym celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb. To konkretne wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego przez rząd w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – napisała w liście minister.
Budowa Centrum w Opatowie ma ruszyć jeszcze w tym roku. To druga inwestycja tego typu. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstaje także w Zagórowie (pow. słupecki).


 

Źródło: Biuro Prasowe, Urząd Wojewódzki w Poznaniu