Studentki SGGW pracują nad poprawą dostępności szlaków turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach zajęć specjalizacyjnych na studiach magisterskich Architektury Krajobrazu SGGW “Projektowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”  studentki V roku przeprowadziły audyt dostępności szlaków turystycznych w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN). Studentki opracują mapę drogową dla KPN z najważniejszymi zadaniami do wykonania poprawiającymi dostępność szlaków.
Przez trzy dni dwa zespoły studentek analizowały zakres niezbędnych działań poprawiających dostępność szlaków turystycznych Karkonoskiego Parku Narodowego, oceniały ich stan techniczny oraz użyteczność infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. Studentki same mierzyły się z wyzwaniami jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnościami pokonując ścieżkę edukacyjną wokół Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie na wózku, gdzie wspólnie z Leszkiem Skrętkowiczem – Głównym specjalistą ds. edukacji w KPN, poznawały praktyczne aspekty planowania dostępności.
Zajęcia na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego zakończyły się spotkaniem z Dyrektorem KPN dr. inż. Andrzejem Rajem, który odpowiadał na pytania studentek dotyczące działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami jakie podejmują pracownicy parku.
Ostatnim zadaniem jakie jest jeszcze realizowane przez uczestniczki zajęć, jest przygotowanie mapy drogowej dla Karkonoskiego Parku Narodowego, która obejmować będzie najważniejsze grupy zadań dotyczących polepszenia dostępności parku dla osób z niepełnosprawnościami.
Ćwiczenia w terenie były realizowane pod kierunkiem mgr Moniki Ruszteckiej-Rodziewicz, doktorantki w Katedrze Architektury Krajobrazu, Kierownika Działu Udostępniania w KPN oraz dr hab. Agaty Cieszewskiej z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.
Audyt szlaków realizowany był zgodnie z matrycą dostępności parków przyrodniczych opracowanych przez PFRON w ramach projektu Obszar chroniony, obszar dostępny.


 

Źródło: Biuro prasowe SGGW