Naukowcy pracują nad technologią, która pozwoli osobom niewidomym widzieć oczami osoby widzącej

Źródło: Rice University/mat. pras.


 

Zespół naukowców z Rice University w Houston w Teksasie opracowuje technologie, które mogą umożliwić niewidomemu oglądanie świata oczami osoby widzącej.
Projekt obejmie udostępnianie obrazów wizualnych między dwoma mózgami. Odczytuje wzrok osoby widzącej i udostępnia obrazy, które ta osoba widzi w mózgu osoby niewidomej „telepatycznie” w czasie krótszym niż 1/20 sekundy.
Zespół neuroinżynierów rozpoczął pracę nad zestawem słuchawkowym lub hełmem, który bezpośrednio łączy ludzki mózg z maszynami bez potrzeby operacji. Ten zestaw słuchawkowy i technologie, które go zasilają, umożliwią to telepatyczne udostępnianie wizualne.
Działa poprzez wykorzystanie światła i pól magnetycznych do interakcji ze specjalnie przeprogramowanymi neuronami w mózgu użytkownika. Zespół badawczy planuje przekazać obrazy wizualne postrzegane przez jedną osobę w umysłach niewidomych pacjentów jako dowód koncepcji.
Ten ambitny, czteroletni program nazywa się projektem magnetycznego, optycznego i akustycznego dostępu neuronowego (MOANA). Jest finansowany ze środków amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA).
Projekt DARPA jest zainteresowany ze względu na jego program Nonsurgical Neurotechnology (N3) nowej generacji, którego celem jest opracowanie dwukierunkowych interfejsów, które mogą przesyłać dane między ludzkim mózgiem a maszynami.
Dzielenie się obrazami między dwoma mózgami brzmi futurystycznie, ale Jacob Robinson, główny badacz, powiedział, że kilka ostatnich odkryć technologicznych czyni ten pomysł wykonalnym.
„Musimy dekodować aktywność neuronalną w korze wzrokowej jednej osoby i odtwarzać ją w umyśle innej osoby w mniej niż jedną dwudziestą sekundy”, powiedział Robinson. „Technologia, która to robi, bez operacji, jeszcze nie istnieje. To właśnie stworzymy.”
Ponieważ operacja wszczepienia urządzenia do ludzkiego mózgu nie może być wykorzystana, zespół Rice planuje użyć kombinacji światła, ultradźwięków lub energii elektromagnetycznej do odczytu i zapisu aktywności mózgu. MOANA przetestuje techniki, które wykorzystują wszystkie te trzy kombinacje.
Robinson powiedział, że technologie dekodowania i kodowania MOANA będą wykorzystywać dostarczanie genów wektora wirusowego, technologię, która jest stosowana w badaniach klinicznych w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej, niektórych nowotworów i stanów neurologicznych.
Aby „odczytać” aktywność neuronalną, zespół Rice MOANA przeprogramuje neurony, aby wytworzyć syntetyczne białka zwane „wskaźnikami zależnymi od wapnia”, zaprojektowane do pochłaniania światła.