Lublin pracuje nad zwiększeniem dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami

Źródło: inf. pras.


 

Miasto Lublin pracuje nad zwiększeniem dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwszym etapem będą szkolenia. Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania „Kultura dla wszystkich”.
Efektem będzie przeszkolenie około 450 osób – pracowniczek i pracowników jedenastu miejskich instytucji kultury oraz kilkudziesięciu organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury zlecone przez Miasto. Szkolenia ruszają od września. Przeprowadzą je dwie ogólnopolskie organizacje, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.
Łączna kwota środków to 100 000 zł.
Chcemy, by osoby zainteresowane uczestnictwem w kulturze mogły się z niej cieszyć na pełnych prawach, by na swojej drodze nie napotykały barier. Dlatego od kilku miesięcy pracujemy nad programem zwiększania wiedzy, wrażliwości i umiejętności osób pracujących w lubelskiej kulturze. Chcemy, by pracownicy kultury nie stresowali się, widząc osobę na wózku, głuchą czy niewidomą. By potrafili bez obaw zaprosić osobę z niepełnosprawnością intelektualną jako gościa na wydarzenie  – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.
Podczas wielogodzinnych warsztatów będzie można nie tylko otrzymać porcję wiedzy, ale także poczuć na sobie pojawiające się bariery, a także bezpośrednio porozmawiać z osobami, które wiedzą na temat (nie)dostępności najwięcej – czyli z samymi zainteresowanymi. Uczestnicy szkolenia będą w ten sposób mogli zmierzyć się z organizacyjnymi czy architektonicznymi barierami, które stoją na drodze do większej dostępności.  Do końca 2019 roku około 450 osób, tworzących i udostępniających w Lublinie wydarzenia kulturalne, w tym m. in. około połowy pracowniczek i pracowników miejskich instytucji kultury, zostanie przeszkolona z podstaw dostępności.