Cedynia: Blisko 2,9 mln zł dofinansowania na Centrum opiekuńczo-mieszkalne

Promesę na blisko 2,9 mln zł na budowę i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni, w województwie zachodniopomorskim przekazała w sobotę Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Środki pochodzą z Funduszu solidarnościowego.
Od momentu uruchomienia programu Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych w 2019 r. w województwie zachodniopomorskim dofinansowanie w wysokości 11,5 mln zł zostało przyznane 4 samorządom, które chcą uruchamiać tego typu placówki.
„Gdy patrzymy na wsparcie osób niepełnosprawnych – to są konkretne środki, które przez te lata przekazujemy” – powiedziała. Zaznaczyła, że w tym roku przekazany został dodatkowy miliard złotych „na programy związane z samodzielnością, aktywnością i mobilnością” osób z niepełnosprawnościami, m.in. tworzące mieszkania wspomagane. Dodała, że promesy na dofinansowanie budowy Centrów opiekuńczo-mieszkalnych od 2019 r. przekazano 71 samorządom.

„To będą miejsca dla osób dorosłych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie będą mogli spędzać dobrze czas, gdzie rodziny będą mogły czuć przede wszystkim, że te osoby są dobrze zaopiekowane. I to jest model, do którego nasze państwo będzie dążyło – powiedziała minister Maląg. ”

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zaznaczył, że będzie to „najważniejszy dom w gminie”, a inwestycja „ma ogromne znaczenie” dla społeczności lokalnej.

„Chcemy się wsłuchiwać szczególnie w głos osób, które są najbardziej potrzebujące, tych, które mają najtrudniej, które mają pod górkę, bo państwo solidarne, państwo odpowiedzialne, odpowiedzialni rządzący muszą przede wszystkim patrzeć na te grupy społeczne, zawodowe, które mają najtrudniej. Wtedy możemy mówić o państwie sprawiedliwym, państwie solidarnym – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. ”

Dofinansowanie na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni wynosi nieco ponad 2 mln 873 tys. zł. W nowym budynku mają powstać miejsca dla 20 osób, w tym 16 miejsc pobytu całodobowego i 4 pobytu dziennego.


 

Źródło: MRiPS